Whistleblowing

Vihreän kasvun kannustimet

Rahoituksemme avulla vauhditat yrityksesi investointeja kohti vihreämpää ja digitaalisempaa tulevaisuutta. Tutustu vihreän kasvun kannustimiimme.

Vihreät kannustimet suuriin ja pieniin investointeihin

Haluamme, että yhä useampi Finnveran rahoittamista hankkeista edistää vihreää siirtymää ja kasvua. Vihreän kasvun kannustimet ovat olemassa siksi, että suomalaiset yritykset voivat olla osa globaalin ilmastohaasteen ratkaisua.

  • Kannustamme kotimaassa ja kansainvälisesti kilpailukykyisillä rahoituksen ehdoilla.
  • Vihreän siirtymän investointeihin ja hankkeisiin sopivat lainat vauhdittavat hankkeita. 
  • Räätälöity palvelu ja rahoitusjärjestelyt potentiaalisissa vihreän kasvun vienti- ja investointihankkeissa.

Kannustimet vihreän kasvun investointeihin

Ilmasto- ja digilainat kestävään siirtymään

Finnveran vakuudettomat ilmasto- ja ympäristölaina sekä digitalisaatio- ja innovaatiolaina auttavat toteuttamaan vihreän siirtymän hankkeita ja digitalisaation kautta tapahtuvaa teknologista kehitystä. Vakuudettomien lainojen enimmäismäärä on 2 miljoonaa euroa. 

Lainat ja takaukset aikaisemman vaiheen investoinneissa

Vihreä siirtymä vaatii rohkeita ratkaisuja. Tunnistamme korkean potentiaalin investoinnit, joissa Finnvera voi olla mukana kotimaan lainoin tai takauksin tavanomaista aikaisemmassa vaiheessa ja jopa 80 prosentin osuudella. 

Vientiluotto ilmastomyönteisiin hankkeisiin

Vauhditamme uuden vähäpäästöisemmän teknologian vientiä Suomesta ja mahdollistamme vientikauppoja myös pienille ja keskisuurille viejille. Finnveran vientiluoton enimmäismäärä voi olla 40 miljoonaa euroa vientihankkeessa, joka täyttää Finnveran toimialakohtaiset ilmastokriteerit. Muutoin suoran vientiluoton koko on enintään 20 miljoonaa euroa. Toimimme ensisijaisesti yhteistyössä pankkien kanssa. Selvitämme ensin, voiko pankki myöntää luoton Finnveran vientitakuiden avulla. 

Sopivimmat rahoitusratkaisut vihreän kasvun vientihankkeisiin

Kannustamme suomalaisia yrityksiä kehittämään teknologisia ratkaisuja, joilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä globaalilla tasolla ja markkinoilla. Vientitakuulaitokset ovat sopineet OECD:n vientiluottosopimuksessa tavoista kannustaa ilmastokriteerit täyttävien investointien ja vientihankkeiden toteutumista vienninrahoituksen keinoin, kuten esimerkiksi mahdollistamalla luotoille pitkä takaisinmaksuaika. Haemme sopivimmat kannustimet vihreän kasvun vientihankkeiden toteuttamiseksi hankekohtaisesti.

Räätälöity palvelu käytössäsi

Tarjoamme kotimaan ja viennin rahoituksessa nimetyn asiantuntijan hoitamaan yrityksesi asiakkuutta. Kun olet valmis muuttamaan maailmaa innovaatiollasi, ota meihin yhteyttä. Tutkitaan yhdessä, miten kannustimemme sopivat yrityksesi hankkeen rahoittamiseen.