Sök i finnvera.fi
Tillbaka

Gör finansieringen för din kund till din konkurrensfördel

Hur ett företag klarar sig i ett anbudsförfarande beror på många olika faktorer. När din kund även begär finansiering kan du göra detta till din konkurrensfördel. På Finnvera vill vi vara med och sprida risken genom att bevilja din bank köparkreditgaranti. Detta kan vara den avgörande faktorn.

Produkter

  • Köparkreditgaranti

    Köparkreditgarantin utgör en säkerhet för kreditgivaren mot kreditrisker föranledda av utländsk köpare, köparens bank eller köparens land. För exportören innebär garantiarrangemanget att köpesumman fås kontant och kreditriskerna överförs på kreditgivaren. Garantin täcker kommersiella och/eller politiska/ suveräna risker.

    Läs mer
  • Växelgaranti

    Finnveras växelgaranti skyddar banken mot kreditrisker vid växelfinansiering. Tack vare garantin kan en exportaffär få bankfinansiering då kredithandlingen är en växel.

    Läs mer
Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information