Andritz Oy, Valmet Technologies Oy, Siemens AG

Maskiner, utrustning och service till cellulosafabrik i Brasilien


laitteita ja palveluja sellutehtaaseen brasiliassa

Exportör: Andritz Oy, Valmet Technologies Oy, Siemens AG
Garantibesittare: HSBC Bank USA, N.A.
Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd, HSBC Bank USA, N.A.
Arrangörer: HSBC Bank USA, N.A.
Köpare: Klabin S.A.
Köparens land: Brasilien
Exportvara/Projekt: Maskiner, utrustning och service till cellulosafabrik
Garanterat belopp: EUR 345,5 miljoner motsvarande i USD
Maturitet: 2 + 10 år
Projektkategori: A 
Källa för miljöuppgifter och sociala uppgifter (projekt i kategori A):
Grunduppgifter och miljö- och sociala uppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publiceringsdag: 11.7.2014
Volume I - Caracterização (PDF)
Anexo I_Layout (PDF)
Anexo II_Fluxograma (PDF)
ART (PDF)
Volume II - Tomo I_Meio Físico (PDF)
Volume II - Tomo II_Meio Biótico (PDF)
Volume II - Tomo III_Meio Socioeconômico (PDF)
Volume III_Avaliação de Impactos (PDF)
Volume IV_Estudos Complementares (PDF)
Volume V_Laudos (PDF)
PBA (PDF)  
Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
Kontakt: environment (at) finnvera.fi
Uppgifterna publicerade: 15.4.2015