Content Section
Pressmeddelanden

Positiv resultatvarning: Finnveras preliminära resultat för 2021 uppvisar vinst

""
Published date

Börsmeddelande 19.1.2022
Finnvera Abp, insiderinformation

Finnverakoncernens preliminära resultat för 2021 uppvisar en vinst då inga väsentliga nya kreditförlustreserveringar för exportgarantiverksamheten behövde göras under räkenskapsperioden och inga väsentliga slutliga förluster realiserades. Det preliminära resultatet inkluderar för närvarande kända förlustuppskattningar som är stora riskobjekt.

Coronaviruspandemin orsakar fortfarande en exceptionell osäkerhet i resultatutvecklingen för 2022.

Tidigare publicerade resultatutsikterna för 2021

I sin börsmeddelande den 22 december 2021 bedömde Finnvera i enlighet med halvårsrapporten för januari‒juni 2021 att resultatutvecklingen år 2021 i väsentlig grad påverkas av den osäkerhet som coronapandemin orsakar och av framtidsutsikterna för Finnveras enskilda stora riskobjekt. 

Resultatutsikterna som publicerades i halvårsrapporten för H1/2021 den 11 augusti 2021 var följande:

"Resultatutvecklingen år 2021 kommer i väsentlig grad påverkas av att osäkerheten som orsakas av pandemin undanröjs. Om den ekonomiska utvecklingen och affärsverksamheten för Finnveras enskilda stora riskobjekt går in på en tillräcklig tillväxtbana, vilket begränsar eller minskar betydande förlustreserveringar och förlustposter, är det möjligt att Finnverakoncernens resultat för hela 2021 blir positivt. Om å andra sidan ekonomin och affärerna återhämtar sig långsammare kan koncernens resultat bli väsentligt negativt, som 2020.”

Offentliggörande av verksamhetsberättelsen och bokslutet

Finnvera-koncernens verksamhetsberättelse och bokslut 1.1.‒31.12.2021 offentliggörs den 16.2.2022.

Mer information:

Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn 029 460 2400

Ulla Hagman, ekonomidirektör, tfn 029 460 2458

Sändlista:

NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, Centrala massmedier, www.finnvera.fi

Dela sidan: