Content Section
Pressmeddelanden

Finnveras bolagsstämma: Personbyten i Finnveras styrelse och förvaltningsråd

Finnvera.
Published date

Finnvera Abp, börsmeddelande, 21.3.2024

Finnveras bolagsstämma valde den 21 mars 2024 Jan Hjelt, överdirektör och vicehäradshövding från arbets- och näringsministeriet (ANM), till ny medlem och I vice ordförande i Finnveras styrelse. Som ny medlem i styrelsen valdes PM Eila Kreivi.

DI Petri Ekman fortsätter som ordförande i Finnveras styrelse och som II vice ordförande fortsätter överdirektör EL Mikko Spolander från finansministeriet (FM). Som styrelsemedlemmar fortsätter EM, eMBA Hannu Jaatinen, företagare Anne Nurminen, EM Elina Piispanen och DI Petri Viertiö.

Regeringsråd Elise Pekkala från ANM och EM Ritva Laukkanen lämnade styrelsen.

Som nya medlemmar i Finnveras förvaltningsråd valdes Finlands Ekonomers första vice ordförande Hanna-Maija Kiviranta och som representant för Finnveras personal valdes finansieringschef Johanna Reinikainen.

Som ordförande för förvaltningsrådet fortsätter riksdagsledamot Sofia Vikman och som vice ordförande fortsätter riksdagsledamot Seppo Eskelinen. Som medlemmar i förvaltningsrådet fortsätter riksdagsledamöterna Hilkka Kemppi, Rami Lehtinen, Aki Lindén, Onni Rostila, Hanna Sarkkinen, Mari-Leena Talvitie, Sofia Virta och Ville Väyrynen samt fullmäktiges ordförande Mari Laaksonen (Företagarna i Finland), verkställande direktör Kari Luoto (Dagligvaruhandel), direktör, chefsekonom Veli-Matti Mattila (Finansbranschen), ekonom Seppo Nevalainen (STTK), direktör Katja Syvärinen (FFC) och direktör Tommi Toivola (Finlands Näringsliv EK).

I förvaltningsrådet fortsätter inte ordförande Martin Paasi (Finlands Ekonomer) och jurist Annika Ylätalo (Finnvera).

Bolagsstämman fastställde koncernens och moderbolagets bokslut för tiden 1.1–31.12.2023 och beviljade bolagets förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet samt godkände styrelsens förslag till användning av moderbolagets resultat.

Som ordinarie revisor valdes Ernst & Young Oy, med ansvarig revisor, CGR Miikka Hietala.

Mer information:

Risto Huopaniemi, förvaltningsdirektör, Finnvera, tel. 029 460 2520, [email protected]

Dela sidan: