Content Section
Nyheter

Finnvera har möjlighet att öka SMF-företagens finansiering avsevärt – extra resurser bokas för kundarbete

""
Published date

Finnvera har god beredskap att svara mot finansieringsefterfrågan som kommer att öka i och med coronavirusepidemin. Det är möjligt att öka finansieringen till SMF-företag. I lagen är befogenhetsgränsen för finansiering 4,2 miljarder euro, varav cirka 2 miljarder euro används för närvarande.

– För närvarande fungerar finansieringsmarknaden i Finland, och även bankerna har åtagit sig att hjälpa SMF-företagen över krisen. Vi följer dock noga med coronavirusepidemins inverkan på företagens situation och bankernas verksamhet. Vi hjälper företagen att finna de finansieringslösningar som de behöver i denna exceptionella situation, säger Juuso Heinilä, affärsdirektör för SMF-finansiering på Finnvera.

Utökade finansieringsalternativ

Finnvera utökar möjligheterna att använda SMF-borgen och begynnelseborgen så att de även omfattar finansiering som krävs i det konjunkturläge som coronaviruset orsakar. I båda typerna av borgen lämnar kundens bank in en ansökan till Finnvera, och Finnvera fattar beslut om 80 procents borgen på basis av på förhand avtalade kriterier.

Det även möjligt att utnyttja Finnveras övriga finansieringsinstrument för finansiering som konjunkturläget förutsätter. I alla lösningar är ett krav för finansiering att företaget har förutsättningar för lönsam affärsverksamhet på lång sikt.

– Det är ytterst viktigt att hjälpa finländska företag över den ytterst svåra situationen. Vi förbereder oss på en ökad efterfrågan även genom att internt omplacera personal och rekrytera fler personer för kritiska uppgifter.  Jag ber dock kunderna använda e-tjänster för att sköta sina ärenden och förståelse för eventuella belastningssituationer. Jag är övertygad om att vi tillsammans med andra finansiärer kommer att finna lösningar för att trygga företagens funktionsförmåga, konstaterar Heikkilä.

SMF-företag, gör så här:

  1. Ta kontakt med din bank i ett så tidigt skede som möjligt
  2. Finnvera ger banken tillstånd att bevilja amorteringsfria månader för lån som Finnvera gått i borgen för. Om du har lån direkt hos Finnvera kan du ansöka om sex månaders amorteringsfrihet med en elektronisk ansökan i vår e-tjänst.
  3. Om du behöver driftskapital, kontakta banken.  Finnvera möjliggör beviljande av driftskapital med en borgen som beviljas krediten.  Banken sköter borgensansökan hos Finnvera för din räkning.
  4. Om finansieringsbehovet är större än 100 000−150 000 euro, ska du göra ansökan även direkt hos Finnvera.

Ytterligare information:

Juuso Heinilä, affärsdirektör, SMF-finansiering, tfn 029 460 2576

Sammanställd information om Finnveras tillvägagångssätt för företag i coronavirussituationen

Dela sidan: