Content Section
Nyheter

Ändringar i prissättningen av Finnveras inhemska finansiering och begynnelseborgen

""
Published date

Prissättningen av Finnveras inhemska finansiering ändras. Expeditionsavgifterna för begynnelseborgen och SMF-borgen återgår till nivån som gällde före coronapandemin. Omställningen beror på ändringen i Finnveras ersättningar för kredit- och borgensförluster. Dessutom är det i fortsättningen möjligt att förhandla om en så kallad begynnelseborgen utan stöd, vilket skulle underlätta användningen av borgen om företaget riskerar att överskrida maximibeloppet för statligt stöd. Den nya prissättningen träder i kraft den 11 januari 2023.

- Efter coronakrisen fattade arbets- och näringsministeriet beslut om att höja procenten för kreditförlustersättning för finansiering som omfattas av verksamhetslagen till 80 procent, och Finnvera ändrade ersättningsprocenten för produkter enligt prissättningsmodellen. Nu har ministeriet återställt kreditförlustersättningen för Finnveras inhemska finansiering till den normala nivån på 50 procent som gällde före coronapandemin. Detta påverkar prissättningen av Finnveras inhemska finansiering. Samtidigt granskade vi expeditionsavgifterna för den inhemska finansieringen, berättar Juuso Heinilä, affärsverksamhetsdirektör som ansvarar för Finnveras finansiering av SMF-företag.

Finnveras nya förbindelse om kreditförlustersättning trädde i kraft den 8 december 2022. Förbindelsen tillämpas på den beviljade kredit- och borgensstocken samt på de nyaste krediterna så att förlustersättningen är 50 procent av den kredit- och borgensförlust som registrerats den 1 januari 2023 eller senare.

Priset på lån och borgen stiger i de nya finansieringarna i genomsnitt med 0,7 procentenheter - expeditionsavgifterna för begynnelseborgen och SMF-borgen stiger till 1 procent

I fortsättningen används en prissättningsmodell som motsvarar en risk vid prissättningen av inhemska borgensförbindelser och lån. I och med ändringen kommer den genomsnittliga borgensprovisionen att stiga med cirka 0,7 procentenheter. Inga ändringar görs i borgensprovisionen för begynnelseborgen och SMF-borgen. Ändringen gäller endast nya finansieringar och träder inte i kraft retroaktivt.

Expeditionsavgifterna för begynnelseborgen och SMF-borgen återgår till nivån en (1) procent som gällde före coronapandemin. Expeditionsavgiften är minst 150 euro.

Begynnelseborgen kan prissättas utan stöd

Begynnelseborgen har utökats med möjligheten att prissätta produkten utan stöd, varvid priset är något dyrare, men gör det möjligt att bevilja Finnveras begynnelseborgen för samma projekt som omfattar annat offentligt stöd. Till exempel Business Finland, NTM-centralerna och kommunerna beviljar offentliga stöd eller bidrag.

- Detta innebär att begynnelseborgen i fortsättningen vid behov kan prissättas utan stöd. Detta gäller särskilt situationer där kundens maximibelopp för offentligt stöd håller på att uppnås eller där det i samma projekt ingår annan stödd finansiering eller annat stöd. Förhoppningen är att ändringen ska underlätta produktens användbarhet och öka effekten även för kunderna, säger Juuso Heinilä.

Mer information:

Om du vill ha mer information om produktändringarna, kontakta Finnveras kundtjänst
tfn 029 460 2581. 

Dela sidan: