Content Section
Uutiset

Muutoksia Finnveran kotimaan rahoituksen hinnoitteluun ja alkutakaukseen

""
Published date

Finnveran kotimaan rahoituksen hinnoitteluun tulee muutoksia. Alkutakauksen ja pk-takauksen toimitusmaksut palautetaan koronaa edeltävälle tasolle. Muutoksen taustalla on Finnveran luotto- ja takaustappiokorvauksen muutos. Lisäksi jatkossa alkutakaus on mahdollista neuvotella ns. tuettomaksi, mikä helpottaisi takauksen käyttöä, mikäli yrityksen valtiontuen enimmäismäärä on vaarassa täyttyä. Uusi hinnoittelu tulee voimaan 11.1.2023.

- Koronakriisin alettua työ- ja elinkeinoministeriö teki päätöksen nostaa toimintalain alaisen rahoituksen luottotappiokorvausprosentin 80 prosenttiin ja Finnvera vei korvausprosentin muutoksen hinnoittelumallin mukaisiin tuotteisiin. Nyt ministeriö on palauttanut Finnveran kotimaan rahoituksen luottotappiokorvauksen normaaliin, ennen koronaa edeltäneeseen 50 prosentin tasoon. Tällä on vaikutusta Finnveran kotimaan rahoituksen hinnoitteluun. Samalla tarkastimme kotimaan rahoituksen toimitusmaksuja, taustoittaa Finnveran pk-yritysten rahoituksesta vastaava liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

Uusi Finnveran luottotappiokorvauksen sitoumus tuli voimaan 8.12.2022. Sitoumusta sovelletaan myönnettyyn luotto- ja takauskantaan sekä uusin luottoihin siten, että tappiokorvaus on 1.1.2023 tai sen jälkeen kirjatuista luotto- ja takaustappiosta 50 prosenttia.

Lainojen ja takausten hinta nousee uusissa rahoituksissa keskimäärin 0,7 %-yksiköllä - alkutakauksen ja pk-takauksen toimitusmaksut 1 prosenttiin

Jatkossa kotimaan takausten ja lainojen hinnoittelussa käytetään yhtä riskiä vastaavaa hinnoittelumallia. Muutoksen myötä keskimääräinen takausprovisio tulee nousemaan noin 0,7 %-yksiköllä. Alkutakauksen ja pk-takauksen takausprovisioon ei tehdä muutoksia. Muutos koskee ainoastaan uusia rahoituksia eikä tule voimaan takautuvasti.

Alkutakauksen ja pk-takauksen toimitusmaksut palautetaan koronaa edeltävälle, yhden (1) prosentin tasolle. Toimitusmaksu on vähintään 150 euroa.

Alkutakaus mahdollista hinnoitella tuettomaksi

Alkutakaukseen on lisätty mahdollisuus hinnoitella tuote tuettomaksi, jolloin hinta on hieman kalliimpi, mutta mahdollistaa Finnveran alkutakauksen myöntämisen samaan hankkeeseen, johon sisältyy muuta julkista tukea. Julkista tukea tai avustusta myöntävät esimerkiksi Business Finland, ELY-keskukset sekä kunnat.

- Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa alkutakaus on mahdollista hinnoitella tarvittaessa tuettomaksi. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa asiakkaan julkisen tuen enimmäismäärä on täyttymässä tai samaan hankkeeseen sisältyy muuta tuellista rahoitusta tai tukea. Muutoksen toivotaan helpottavan tuotteen käytettävyyttä ja lisäävän vaikuttavuutta myös asiakkaille, sanoo Juuso Heinilä.

Lisätiedot:

Jos haluat lisätietoa tuotemuutoksista, ota yhteyttä Finnveran asiakaspalveluun puh. 029 460 2580. 

Jaa sivu: