Content Section

Sisu Auto

Företaget klarade inte våren av en slump – framåt med sisu-anda och systematisk planering

Petri Kananen hade gjort en lång karriär på Sisu Auto innan han blev verkställande direktör för företaget. I april i år hade han hade hunnit jobba som VD i ett års tid. Då satte den globala pandemin stopp på produktionen och ställde Kananens kunskaper och färdigheter inför ett eldprov. För att klara den exceptionella våren behövdes äkta sisu och god beredskap.
Kuvassa lukee Sisu

Coronan stannade ekonomin och orsakade problem i produktionen i Finland med en fart som ingen väntade sig.  Petri Kananen erinrar sig mötet med Finnveras delegation och de dåvarande uppskattningarna om vårens händelser. Det var omöjligt att uppskatta hur snabb och stark krisen skulle bli.

– Vi gick igenom möjligheterna och bedömde riskerna, men ingen kunde förutse hur dramatisk och stark stoppet var. Vi klarade oss trots allt, och jag upplever att svåra tider av det här slaget också skapar gemenskap, säger Kananen.

Sisu Autos fabrik i Karis fick snabbt känna av pandemins effekter. På grund av globala störningar i komponentleveranserna stannade Sisu Autos produktion i början av april, och företaget måste lägga ned produktionen för tre månaders tid. Kananen medger att det inte var en småsak. Situationen krävde snabba reaktioner och anpassningsåtgärder.

– Vi har ett bra team i företaget, och jag måste tacka personalen för flexibiliteten och för att alla förstod att vi nu stod inför större utmaningar än någonsin.

Planering av nytt under avbrottet

När verkställande direktören blickar tillbaka på våren och på företagets åtgärder för att klara sig genom den, vittnar hans ord om en tro på långsiktig utveckling och systematiska val. Kananen har fått följa med förändringarna på Sisu Auto personligen.

– Det har hänt många förändringar på tio år, och vi jobbat konsekvent. Styrelsens ordförande Timo Korhonen har själv deltagit i arbetet med att genomföra förändringarna, och han har spelat en viktig roll för att våra produkter nu är i skick och Sisu är det företag som det är i dag.

Kananen tror att ägarbasen har en stor betydelse för vad företaget satsar på, vilka risker som tas och i vilken riktning företaget förs. På Sisu Auto hjälpte dessa val företaget att reagera snabbt och anpassa produktionen.

När produktionen stannade av satt man sig inte ned för att vänta, utan kavlade upp ärmarna med ännu större energi. Företaget satsade på omorganisering, planering av nytt och försäljning av planerings- och konsulttjänster som är oberoende av produktionen.

Kananen är övertygad om att ett element som bidrog till att företaget klarade våren var att företaget hade bättre beredskap än företag i gemen. Han medger ändå att det var svårt att tro hur stor krisen skulle bli, trots alla varningssignaler.

– Vårt företag har kritisk betydelse för Finlands försörjningsberedskap och det kan också vara en faktor som gjorde att vi var bättre förberedda än företag i genomsnitt, men ingen kan ändå förbereda sig för ett globalt virus som det här. Exportmarknaden stannade av totalt och vi såg genast att det här inte kommer att gå över på en vecka, minns Kananen.

Långt partnerskap med Finnvera

Sisu Auto har samarbetat med Finnvera på olika sätt sedan länge. Kananen pratar med uppskattning om partnerskapet.

– Jag gillar Finnveras kundservice väldigt mycket. Finnvera sköter saker effektivt och vi har enbart positiva upplevelser om hur saker förs vidare. Det känns som om Finnvera förstår idén bakom vår affärsverksamhet och tittar långsiktigt på avkastningsförväntningarna.

Export anknyter till alla Sisu Autos marknader inom såväl civila och militära fordon som konsulttjänster. Lyckad exportverksamhet kräver också starka partner.

– Till exempel när vi säljer militära fordon kan affären handla om tiotals eller hundratals bilar och projektet kan vara värt flera tiotals miljoner euro. Då behövs starka finansieringspartner.

I Finnveras delegation för SMF-företag sitter vi i samma bord med SMF-företag från olika branscher, Finnveras ledning och ministeriets representanter.  Analyser från finans- och bankvärlden hjälper oss att skapa den viktiga helhetsbilden.

– Vi är glada över att vi fått vara med, föra fram bilindustrins synpunkter och höra andra aktörers åsikter. Det skulle vara svårt att få motsvarande information på annat håll, berömmer Kananen.

Siktet inställt på internationalisering

På marknaden i Finland är Sisu särskilt känt för produktion och utveckling av lastbilar och militära fordon som tillverkas i Finland. Däremot är det inte lika känt att en betydande del av Sisu Autos export består av planerings- och konsulttjänster till bilindustrin.

De huvudsakliga exportmarknaderna för lastbilar för civilt bruk är Norden och Ryssland. I fråga om militära fordon är huvudmarknaderna Nato-länderna, i regel Baltikum, Norden och Europa. Marknaden för planeringstjänster är däremot global. Kananen är nöjd över att företaget lyckats bra på marknaden i Fjärran Östern.

– Fjärran Östern är en central marknad för oss. Projekten där är långa, och även om projekten är stora för oss, är de i proportion mindre för kunderna och mindre kvartalskänsliga.

Genom internationalisering och export försäkrar företaget sin tillväxt och utveckling även i framtiden, men det väntar också på att hemmamarknaden återhämtar sig. För närvarande rullar produktionen i Karis i normal takt. Ett tecken på beredskap inför marknadsläget är att företaget sänkt sin kapacitet till en lägre nivå.

– Vi har orderstock fram till slutet av januari på så sätt att vi kan planera produktionsaktiviteter fram till årets slut, men höstens utmaningar handlar om försäljningen. Jag vill dock se mot framtiden med optimism, och jag tror att lastbilsmarknaden börjar återhämta sig.

Det gäller att göra hemläxorna omsorgsfullt

Kananens råd till företag som vill etablera sig på internationella marknader är att det lönar sig att förbereda allting omsorgsfullt. Företaget behöver stark egen kompetens, men också pålitliga partner i mållandet.

– Avtalen, säkerheterna och garantierna ska vara så bra att det inte uppstår några problem med dem. Det gäller att göra hemläxorna omsorgsfullt när man letar efter partner. Allting måste fungera, från marknadsföringen till produktstödet. Även Finnvera hjälper företaget med att kontrollera potentiella partners bakgrund, påpekar Kananen.

Han påminner också om betalningstiderna. I stora projekt gäller det att säkerställa egen finansiering. Även om betalningsvillkoren är bra och allt sker med högsta precision, är det sällan så att betalningarna sker exakt som planerat, och då måste företaget ha förmåga att driva sin verksamhet innan pengarna tagits hem.

VD ska synas på fältet

VD Kananen pratar med stolthet om företaget och om varumärket Sisu. Sisu Auto har jobbat hårt för utvecklingen och för att ha förmåga att tillgodose krav av olika slag.

– Utvecklandet av nya produkter och tjänster har krävt ett utmärkt nätverk omkring oss. Vi monterar bilarna, men det är underleverantörerna som tillverkar dem, och en stor del av detta sker hundra kilometer från fabriken.

Fanan bärs med stolthet

– Jag är stolt över att få bära Sisus fana. Den är en förenande faktor bland både kunder och personal. Jag vill höra det senaste från fältet varje dag och vara företagets ansikte mot kunderna i det dagliga arbetet. Jag vill själv se att företaget förs i rätt riktning, sammanfattar Kananen sin ledarfilosofi.

Sisu Auto

  • Företaget grundades 1931 och finns i Karis
  • Tillverkar lastbilar av märket Sisu för civilt och militärt bruk samt producerar exportinriktade tjänster för konsultering, planering och projektledning inom fordonsteknik
  • Omsättning 46,0 milj. e
  • Har 103 anställda
  • sisuauto.com
Dela sidan: