Publikationer

Content Sections

Finnvera Info

Finnvera Info är Finnveras företags- och intressepublikation som behandlar frågor gällande Finnveras verksamhet och företagsfinansiering. Finnvera Info publiceras på finska.
Koostekuva Info-lehden kansikuvista

 

Rapporter om Finnveras verksamhet

 

I den här listan hittar du pdf-rapporter som beställts av externa parter eller Finnvera själv, som beskriver och utvärderar Finnveras verksamhet. De flesta av rapporterna är på engelska.

  • I november 2018 inrättade arbets- och näringsministeriet en arbetsgrupp för att utvärdera exportfinansieringssystemet och bland annat CIRR-räntesystemet som används i exportkrediter. Arbetsgruppens slutrapport gav förslag till utveckling.
  • En studie av exportgarantiers och köpfinansierings betydelse för de största finländska exportföretagen och ett antal SMF-exportföretag. Storföretag Andritz, Outotec, Valmet, Wärtsilä, Meyer Turku och Nokia deltog i studien. Enligt företagen skulle många exporttransaktioner inte ske utan exportgarantier och finansiering av köpare.
  • Studien, publicerad av regeringens analys- och forskningsverksamhet, analyserar mervärde- och sysselsättningseffekterna av de största exportfinansierade projekten i Finland. Enligt en studie utförd av ETLA-forskarna Jyrki Ali-Yrkkö och Tero Kuusi genererar verksamheten som omfattas av Meyers och Nokias exportfinansiering ett betydande mervärde i Finland och omfattar tusentals anställda.

  • Utredningsman Nicholas Andersons, utsedd av arbets- och näringsministeriet, rapport om exportfinansieringssystemet och hur CIRR-räntesystem fungerar.
  • Arbets- och näringsministeriets bedömning av tillväxten i efterfrågan och skulder för offentliga exportkrediter och garantier samt risken för statsekonomin. Utvärderingen genomfördes av ett externt och oberoende internationellt team av forskare med stark erfarenhet av exportfinansiering.
  • Rapporten undersöker  Finnveras exportfinansierings effektivitet med hjälp av input-output-metoden och belyser Finnveras exportfinansiering som en del av Finlands export och den nationella ekonomin.