Publikationer

Du kan ladda ner Finnveras publikationer, till exempel Finnveras Info-tidskrifter, finansiella rapporter och rapporter om Finnveras verksamhet, online.

Rapporter om Finnveras verksamhet

På den här sidan hittar du pdf-rapporter som beställts av externa parter eller Finnvera själv, som beskriver och utvärderar Finnveras verksamhet. De flesta av rapporterna är på engelska.

Rapport för Finnveras konkurrenskraft

Den rapport som Finnvera beställt undersöker konkurrenskraften för Finlands och Finnveras exportkredittjänster i förhållande till en grupp jämförbara länder/exportkreditinstitut och ger rekommendationer. Jämförelsen har genomförts av de externa konsulterna actoRx Advisers under ledning av professorerna Andreas Klasen och Jan Vassard och rapporten publicerades i maj 2023.

Utvärdering av finansieringen av små exportaffärer

För närvarande har finländska exportföretag en klart svagare ställning än sina utländska konkurrenter, eftersom tillgången på banker för att finansiera små exportaffärer är otillräcklig. Det framgår av en undersökning som Finnvera beställt och som omfattade intervjuer med 15 inhemska och internationella banker och 40 exportföretag.

Utvärdering av exportfinansieringssystemet och CIRR-räntesystemet

I november 2018 inrättade arbets- och näringsministeriet en arbetsgrupp för att utvärdera exportfinansieringssystemet och bland annat CIRR-räntesystemet som används i exportkrediter. Arbetsgruppens slutrapport gav förslag till utveckling.

Studie av exportgarantiers och köpfinansierings betydelse

En studie av exportgarantiers och köpfinansierings betydelse för de största finländska exportföretagen och ett antal SMF-exportföretag. Storföretag Andritz, Outotec, Valmet, Wärtsilä, Meyer Turku och Nokia deltog i studien. Enligt företagen skulle många exporttransaktioner inte ske utan exportgarantier och finansiering av köpare.

Mervärde- och sysselsättningseffekterna av de största exportfinansierade projekten

Studien, publicerad av regeringens analys- och forskningsverksamhet, analyserar mervärde- och sysselsättningseffekterna av de största exportfinansierade projekten i Finland. Enligt en studie utförd av ETLA-forskarna Jyrki Ali-Yrkkö och Tero Kuusi genererar verksamheten som omfattas av Meyers och Nokias exportfinansiering ett betydande mervärde i Finland och omfattar tusentals anställda.

Rapport om exportfinansieringssystemet och hur CIRR-räntesystem

Utredningsman Nicholas Andersons, utsedd av arbets- och näringsministeriet, rapport om exportfinansieringssystemet och hur CIRR-räntesystem fungerar.

Bedömning av tillväxten i efterfrågan och skulder för offentliga exportkrediter och garantier samt risken för statsekonomin

Arbets- och näringsministeriets bedömning av tillväxten i efterfrågan och skulder för offentliga exportkrediter och garantier samt risken för statsekonomin. Utvärderingen genomfördes av ett externt och oberoende internationellt team av forskare med stark erfarenhet av exportfinansiering.

Finnveras exportfinansierings effektivitet

Rapporten undersöker Finnveras exportfinansierings effektivitet med hjälp av input-output-metoden och belyser Finnveras exportfinansiering som en del av Finlands export och den nationella ekonomin.

Dela sidan: