Sök i finnvera.fi
Tillbaka

Växelgaranti

Finnveras växelgaranti skyddar banken mot kreditrisker vid växelfinansiering. Tack vare garantin kan en exportaffär få bankfinansiering då kredithandlingen är en växel.

Med hjälp av växelgarantin kan exportören bevilja köparen betalningstid och själv få köpesumman genast. Exportören och köparen kommer överens om köpesummans betalningsvillkor för köpesumman och dokumenterar krediten sinsemellan med en växel. Exportören kan frigöra sig från riskerna som hänför sig till köparens land eller betalningsförmåga och betalningsvilja genom att sälja växeln till banken utan regressrätt gentemot exportören. Med stöd av garantin köper banken växeln och exportörens kundfordringar omvandlas till pengar, vilket även förbättrar likviditeten.

Vid Finnvera har behandlingen av ansökningar om garantier under två miljoner euro förenklats och garantierna kan också beviljas utan säkerhet. Avtalet som är avsett för små exportaffärer är enkelt och prissättningen är förutsebar. Därtill samlar Finnvera även aktivt information om hur växlar används i olika länder.

Ansökan

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med Katso-koden.

Du kan också fylla i vidstående finansieringsansökan, skriva ut den och lämna in den till närmaste regionkontor.

Onlinetjänst
Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information