Content Section

Vekselitakuu

Vekselitakuu suojaa pankkia luottoriskeiltä vekselirahoituksessa. Takuu mahdollistaa pankkirahoituksen vientikauppaan, jossa luottoasiakirjana on vekseli.

Vekselitakuu

Vekselitakuu suojaa pankkia luottoriskeiltä vekselirahoituksessa. Takuu mahdollistaa pankkirahoituksen vientikauppaan, jossa luottoasiakirjana on vekseli.

Takuun avulla viejä voi parantaa kilpailuasemaansa ja myöntää ostajalle maksuaikaa saadessaan itse maksun vientikaupasta heti. Viejä ja ostaja sopivat maksuehdot ja dokumentoivat luoton vekselillä. Ostaja sitoutuu maksuun hyväksymällä vekselin. Vekselitakuun turvin pankki ostaa viejältä vekselin ja siirtää rahoitukseen liittyvät riskit Finnveralle. Takuu suojaa pankkia siltä varalta, että ostaja ei syystä tai toisesta maksaisikaan vekseliä sen eräpäivänä. 

Viejältä poistuvat kauppahinnan saamiseen liittyvät riskit, kun viejä myy vekselin pankille ilman takautumisoikeutta. Viejä sisällyttää rahoituksen kustannukset vekselin arvoon ja saattaa jopa hyötyä ostajan paikallisesti saatavilla olevan rahoituksen ollessa kalliimpaa. Viejä saa maksun, joka on vekselin arvo vähennettynä korko- ja muilla rahoituskustannuksilla.

Finnverassa alle kahden miljoonan euron takuuhakemusten käsittelyä on yksinkertaistettu, ja takuut voidaan myöntää ilman vakuuksia. Pieniin vientikauppoihin tarkoitettu sopimus on suoraviivainen ja hinnoittelu ennakoitavissa. Lisäksi Finnvera kerää tietoa vekselikäytännöistä eri maissa. Yksinkertaistettua takuusopimusta voidaan käyttää myös yli kahden miljoonan euron kaupoissa, jos luottoriski on alhainen. 

Katettavat riskit

 • Kaupalliset riskit, joita ovat luotonsaajan maksukyvyttömyys ja maksuhaluttomuus
 • Poliittiset riskit, jotka johtuvat yleensä luotonsaajan maasta ja joihin luotonantaja ja luotonsaaja eivät voi vaikuttaa, kuten esimerkiksi luottovaluutan siirron rajoittaminen, velkojen vakauttaminen, sota tai kapina
 • Pienten vientikauppojen osalta myös vekselikäytäntöihin eri maissa liittyvät riskit.

Takuukate

 • Kun maksuaika on alle vuoden ja kyse on jatkuvasta viennistä, takuukate on enintään 90 %
 • Kun maksuaika on yli 2 vuotta tai kyse on yksittäisestä pääomatavaratoimituksesta, takuukate on enintään 95 %

Viejää rahoittavan pankin omavastuuksi jää 5 % tai 10 %. Tämän omavastuuosuuden pankki siirtää yleensä viejälle tai vaatii sille viejältä erillisen vakuuden. Lukuun ottamatta omavastuuosuutta, pankki ostaa vekselin viejältä yleensä ilman takautumisoikeutta.

Vekselitakuun ehdot

Takuun myöntämisen edellytykset:

 • Vientikaupassa täyttyy suomalainen intressi  
 • Luotonsaaja on luotto- ja tilinpäätöstietojen perusteella luottokelpoinen
 • Luotonsaajan maa on luottokelpoinen
 • Vekseli soveltuu käytettäväksi luottoasiakirjana kohdemaassa
 • Vekselitakuu myönnetään enintään viiden vuoden maksuajalla.

EU- ja muihin läntisiin teollisuusmaihin suuntautuvassa viennissä Finnvera voi normaalisti myöntää takuita vain, jos maksuaika on kaksi vuotta tai pidempi (kysy lisätietoja voimassaolevasta poikkeusluvasta).

Kun maksuaika on 2–5 vuotta, takuu noudattaa OECD-maiden kesken sovittua ns. vientiluottosopimusta, joka säätelee julkisin varoin tuettujen kahden vuoden ja tätä pidempien vientiluottojen ehtoja:

 • Käteisosuus vähintään 15 % vientikaupan arvosta, luotto-osuus enintään 85 %
 • Luottoajan enimmäispituuteen vaikuttavat mm. kaupan kohde, kauppahinta ja ostajan maan luokitus
 • Luoton takaisinmaksujen alkamisajankohta on määritelty
 • Lyhennysten on tapahduttava puolivuosittain yhtä suurina erinä ilman vapaavuosia. Jokaisesta maksuerästä on tehtävä oma vekseli (ns. vekselisarja).

Takuumaksu

Takuumaksu peritään kertamaksuna vekselin diskonttaushetkellä, ja sen suuruuteen vaikuttavat mm. luotonsaajan ja luotonsaajan maan luottokelpoisuus ja luottoajan pituus.

Vekselitakuun hakeminen

Hakijana on aina viejä. Hakiessa on annettava viejää, ostajaa, vientikauppaa ja rahoitusta koskevat tiedot sekä vastattava lahjontaan ja ympäristöarviointiin liittyviin kysymyksiin. Takuu myönnetään aina pankille, joka ostaa viejältä vekselin.

Voit tehdä rahoitushakemuksen turvallisesti ja helposti sähköisessä asiointipalvelussamme. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää alla olevan PDF-hakemuslomakkeen, joka tulee toimittaa sähköpostilla Finnveraan.

Lisätietoa uudistuneesta PDF-hakemuslomakkeesta

Korvauksen hakeminen

Vientitakuun edunsaaja, eli takuunottaja, joka on yleensä pankki tai viejä, hakee vientitakuuseen perustuvaa korvausta kirjallisesti allekirjoitetulla hakemuksella. Korvauksen hakijana voi olla myös korvausoikeuksien siirronsaaja. 

Lue lisää korvausten hakemisesta

Jaa sivu: