Investeringsformer som täcks av garantin kan vid sidan av aktiekapitalplaceringar även vara delägarlån och garantier ställda av delägare. Under vissa förutsättningar kan garantin även beviljas till en bank som ger investeringslånet.

Investeringar kan gälla ett företag som skall grundas eller ett redan existerande företag.