Content Section

Investointitakuu

Finnveran investointitakuulla suomalainen sijoittaja voi vakuuttaa ulkomaisen investoinnin poliittisten riskien varalta.

Investointitakuu

Finnveran investointitakuulla suomalainen sijoittaja voi vakuuttaa ulkomaisen investoinnin poliittisten riskien varalta. Takuun kattamia investointimuotoja voivat olla:

  • osakepääoman merkintä rahana tai apporttina
  • osakaslainat, eivät kuitenkaan toimitusluotot
  • takaukset, jotka sijoittaja antaa investointiyrityksen ottamien luottojen vakuudeksi
  • pankin myöntämä investointilaina ulkomaiselle yritykselle, josta suomalaisella yrityksellä on merkittävä omistusosuus tai muu intressi

Investointitakuulla voidaan kattaa seuraavat poliittiset riskit:

  • sijoitusmaan viranomaisten valuutan vaihtamista ja siirtämistä koskevat rajoitukset
  • investoinnin kansallistaminen, takavarikointi, pakkolunastus tai muut vastaavat sijoitusmaan viranomaisten toimenpiteet 
  • sodan, kapinan, vallankumouksen tai muun vastaavan poikkeustilan aiheuttama omaisuuden tuhoutuminen tai toimintojen keskeytyminen

Investointitakuun ehdot

Investoinnin edellytetään edistävän sijoitusmaan ja Suomen talouden kehitystä. Sijoitusmaan on oltava Finnveran arvion mukaan takuukelpoinen. Investointi voi kohdistua perustettavaan tai jo olemassa olevaan yritykseen.

Sijoittajalla on oltava kotipaikka Suomessa sekä riittävät edellytykset investoinnin toteuttamiseen. Sijoittaja voi olla myös sellainen ulkomainen yritys, jossa Suomessa kotipaikan omaavalla yrityksellä on määräysvalta.

Poliittisten riskien takuukate on yleensä 95 %, paitsi pankkilainoilla myönnettävissä investointitakuissa 100 %. Erityistapauksissa voidaan kattaa myös investoinnin kaupalliset riskit investointilainan myöntävälle pankille. Takuu voidaan myöntää vähintään kolmeksi ja enintään kahdeksikymmeneksi vuodeksi.

Takuumaksu

Takuumaksu lasketaan taatun osakepääomainvestoinnin ja osinkojen sekä lainainvestoinnin määrästä ja se peritään vuosittain etukäteen. Maksun suuruuteen vaikuttavat sijoitusmaan luottokelpoisuus ja katettavat riskit. Takuuhakemuksen käsittelystä ja takuuseen tehtävistä muutoksista peritään käsittelymaksu.

Investointitakuun hakeminen

Takuuta hakee sijoittaja tai pankki.

Jaa sivu: