Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Hjälp för internationalisering

17.12.2010

Finnvera engagerar företagen att utvidga på den internationella marknaden genom att erbjuda finansiering då utmaningarna är exceptionellt stora. Finnvera kan finansiera projekt som har förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet.

I Finland är hemmamarknaden liten, och av denna anledning når de små och medelstora företagen snabbt tillväxtgränserna, eventuellt redan i det inledande skedet av verksamheten. Tillväxtinriktade SMF-företag är ofrånkomligen tvungna att söka sig till nya marknader och att leta efter nya affärstillfällen utanför Finlands gränser.

Finnvera kan delta i finansieringen av företagen i de olika skedena av internationaliseringen. Genom finansieringstjänster kan man komplettera behovet av finansiering och säkerheter och försäkra exportfordringar. Dessutom kan Finnveras dotterbolag Veraventure Ab göra kapitalinvesteringar i nyetablerade teknologiföretag som behöver mer eget kapital för kommersialisering av innovationer.

− Just nu är det en lämplig tidpunkt att söka sig till nya marknader, eftersom tillväxtmöjligheter nu kan finnas exempelvis inom miljöaffärsverksamheten. Dessförinnan ska företaget känna till särdragen, såsom affärslogiken och de potentiella kunderna, i det nya marknadsområdet. Samtidigt är det värt att fundera på vilka ekonomiska resurser utvidgningen av affärsverksamheten förutsätter av företaget, säger Annamarja Paloheimo, enhetsdirektör för enheten för tillväxt- och internationaliseringsfinansiering på Finnvera.  

Företag kan ansöka om bidrag för marknadsanalyser

Alla företag som söker sig till nya marknader har olika behov och mål. Felinvesteringar kan undvikas genom en noggrann strategisk planering, förstudier och marknadsanalyser. Genom dessa kan företaget dessutom säkerställa kvaliteten på planerna och sin förmåga att reagera på föränderliga situationer och förhållanden.

Det är möjligt att få bidrag för marknadsanalyser och etableringskartläggningar. De beviljas av Tekes och NTM-centralerna, och via Finnvera är det möjligt att ansöka om Utrikesministeriets stöd för kartläggning av affärstillfällena i Rysslands närområden. Därutöver kan Finnpartnership bevilja finländska företag affärspartnerskapsstöd för en verksamhet som siktar på ett långvarigt kommersiellt samarbete i utvecklingsländerna.

Ytterligare information:
enhetsdirektör Annamarja Paloheimo, tfn + 358 20 460 7267

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information