Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Kansainvälistymiseen löytyy apuvoimia

16.12.2010

Finnvera kannustaa yrityksiä kasvamaan kansainvälisillä markkinoilla tarjoamalla rahoitusta silloin, kun haasteet ovat tavallista suuremmat. Finnvera voi rahoittaa hankkeita, joilla on edellytyksiä kannattavaan liiketoimintaan.

Kotimarkkinat ovat Suomessa pienet, minkä vuoksi kasvun rajat tulevat pk-yrityksiä vastaan nopeasti, mahdollisesti jo toiminnan alkuvaiheessa. Kasvuhakuinen pk-yritys joutuu väistämättä etsimään uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia rajojemme ulkopuolelta.

Finnvera voi osallistua yrityksen rahoitukseen kansainvälistymisen eri vaiheissa. Rahoituspalveluilla voidaan täydentää viejän rahoitus- ja vakuustarpeita sekä vakuuttaa vientisaatavia. Finnveran tytäryhtiö Veraventure Oy voi tehdä myös pääomasijoituksia aloittaviin teknologiayrityksiin, joiden innovaatioiden kaupallistamiseen tarvitaan lisää omaa pääomaa.

– Juuri nyt on otollinen aika hakea uusia markkinoita, sillä kasvumahdollisuuksia voi tällä hetkellä löytyä esimerkiksi ympäristöliiketoiminnasta. Ennen uudelle markkina-alueelle hakeutumista on tunnettava alueen erityispiirteet, kuten liiketoimintalogiikat ja potentiaaliset asiakkaat. Samalla pitää miettiä, millaisia taloudellisia resursseja liiketoiminnan laajentaminen vaatii yritykseltä, Finnveran kasvu- ja kansainvälistymisrahoituksesta vastaava liiketoimintajohtaja Annamarja Paloheimo toteaa.  

Markkinaselvityksiin voi hakea myös avustusta

Jokaisen uusille markkinoille hakeutuvan yrityksen tarpeet ja tavoitteet ovat erilaiset. Virheinvestoinnit voi välttää huolellisella strategisella suunnittelulla sekä tausta- ja markkinaselvityksillä. Ne varmentavat suunnitelmien laadun ja yrityksen kyvyn reagoida muuttuviin tilanteisiin ja olosuhteisiin.

Markkina- ja etabloitumisselvitysten tekemiseen on saatavissa myös avustuksia. Niitä tarjoavat Tekes ja ELY-keskukset, ja Finnveran kautta on mahdollista hakea ulkoasiainministeriön tukea Venäjän lähialueille suuntautuvien liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen. Lisäksi Finnpartnership voi myöntää suomalaiselle yritykselle liikekumppanuustukea kehitysmaihin suuntautuvaan, pitkäaikaiseen kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävään toimintaan.

Lisätiedot:
liiketoimintajohtaja Annamarja Paloheimo, puh. 020 460 7267

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot