Content Section
Pressmeddelanden

Finnveras portföljbolag fick 15 miljoner euro av affärsänglar

Bisnesenkelikuva.jpg

Antalet investeringar som görs av affärsänglar är på kraftig uppgång i Finland. År 2014 fick målbolagen i Finnveras kapitalplaceringsverksamhet sammanlagt 15 miljoner euro av affärsänglar.

Investeringar som privata investerare, dvs. affärsänglar, gjort i Seed Fund Vera Ab:s målbolag ökade för femte året i rad. Seed Fund Vera Ab administrerar Finnveras kapitalplaceringsverksamhet. År 2014 gjorde fonden första och fortsatta investeringar i 72 nystartade företag för sammanlagt 14,3 miljoner euro. I slutet av förra året omfattade fondens portfölj sammanlagt 133 bolag. Affärsänglar satsade sammanlagt 15 miljoner euro i ungefär en tredjedel av fondens målbolag. Antalet ängelinvesteringar överskred för första gången antalet investeringar som fonden gjort.

Affärsänglar uppskattas göra investeringar i Finland för cirka 40–50 miljoner euro årligen.

"I proportion till den årliga volymen av investeringar som görs av affärsänglar kan man säga att Finnvera, som kanaliserar ängelpengar till nystartade företag, har en betydande roll", konstaterar Leo Houtsonen, ansvarig direktör för Finnveras kapitalplaceringsverksamhet.

Räknat i euro var investeringar gjorda av affärsänglar i målbolag i Finnveras kapitalplaceringsverksamhet redan nästan fyra gånger så stora 2014 jämfört med 2009. Investeringarna uppgick i genomsnitt till cirka 60 000 euro och gjordes av sammanlagt 201 affärsänglar. Antalet investeringar under året var 253. Finnvera gör direkta investeringar i nystartade innovativa företag fram till utgången av 2017.

Ytterligare information: Leo Houtsonen, Finnvera Abp, tfn 029 460 2733, [email protected]