Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnveras konjunkturfinansiering lämpar sig för investeringar

09.02.2011

Finnvera kan bevilja företag konjunkturfinansiering fram till slutet av innevarande år. Efterfrågan på konjunkturfinansiering sjönk i fjol jämfört med 2009 på grund av det ringa behovet av finansiering för företagens investeringar och driftskapital. Villkoren för konjunkturfinansiering har gjorts flexiblare så att produkten passar bättre för finansiering av investeringar och av driftskapital som krävs för tillväxt.

– Företagens låga investeringstakt i Finland hotar redan nu att försämra nationalekonomins tillväxtmöjligheter, och därför strävar vi genom konjunkturfinansieringen efter att främja starten av olika investeringsprogram. Efter de genomförda ändringarna lämpar sig konjunkturfinansieringen även för finansiering av investeringar, fastslår Finnveras vice verkställande direktör Veijo Ojala.

Villkoren för Finnveras konjunkturlån och -borgen har ändrats så att både låne- och borgenstiden har förlängts från sex till tio år. Den kortaste låne- och borgenstiden är två år. 

– Vi förlängde återbetalningstiderna för konjunkturlån och -borgen för att det ska vara lättare att finansiera investeringar som pågår över en längre period.

Konjunkturfinansiering kan beviljas företag som sysselsätter mindre än 2 000 personer och som har förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet. Ett villkor är också att de övriga finansiärerna beviljar tilläggsfinansiering eller att fordringarna konsolideras. På det här sättet säkerställs den totala finansieringen till företagen.

Konjunkturfinansieringen har hittills främst använts för att tillgodose behovet av driftskapital, medan finansieringen av investeringar har varit ringa. Metallindustrins andel har varit ungefär en tredjedel och det typiska målföretaget har varit en mekanisk verkstad som utför komponent- och underleveranser. Trävaruindustrins andel har också varit betydande och sågverken är en typisk kundgrupp.

De genomsnittliga beloppen av konjunkturlånen och -borgen är nu betydligt större än under lågkonjunkturen på 1990-talet eftersom konjunkturfinansiering nu även har kunnat beviljas företag som är större än SMF-företagen.

Finnveras konjunkturfinansiering introducerades 6.3.2009 i det värsta skedet av finans- och ekonomikrisen. Hösten 2010 gjorde OECD en undersökning där man frågade vad finansieringen hade haft för effekter för de kunder som hade fått konjunkturfinansiering av oss. Ungefär 40 procent av de som svarade uppgav att finansieringen hade räddat företaget från att gå i konkurs.

Ytterligare information:
vice verkställande direktör Veijo Ojala, tfn 020 460 7405

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information