Content Section
Pressmeddelanden

Finnvera introducerar SMF-företagen i finansiering av exporthandel

Ansökningen till programmet Finansiering av exporthandel börjar

I samarbete med bankerna erbjuder Finnvera finländska SMF-företag en ny möjlighet att ta del av olika exportfinansieringsarrangemang. Programmet Finansiering av exporthandel är avsett för SMF-företag som aktivt bedriver direkt export. Programmet är praktiskt orienterat och fokuserar på företagets egna exportaffärer.

Företagen väljs till programmet utifrån ansökan, och i det första skedet väljs cirka 15 sökande. Programmet lämpar sig för SMF-företag som har en lönsam och solid affärsverksamhet. Företagen har redan erfarenhet av export och vill växa genom att öka den direkta exporten. Dessutom anser företagen att det går att förbättra konkurrenskraften på exportmarknaden genom olika kundfinansieringslösningar.

På den internationella exportmarknaden är finansieringen en viktig faktor när tillverkarna konkurrerar om beställningar. Om två jämstarka företag konkurrerar om samma affär kan finansieringen vara den avgörande faktorn.

– I samarbete med bankerna erbjuder Finnvera aktivt SMF-företag exportfinansieringslösningar. Det nya programmet är ett sätt för SMF-företagen att få information om finansieringsmöjligheterna vid exporthandel och att samtidigt hitta lämpliga egna finansieringslösningar, säger Annamarja Paloheimo, affärsområdesdirektör med ansvar för SMF- och internationaliseringsfinansieringen på Finnvera.

Syftet med programmet är att förbättra SMF-företagens förmåga att skaffa finansiering för exportaffärer och att därigenom öka exporten. Det viktigaste med programmet är det konkreta samarbetet mellan företaget, dess bank och Finnvera vid exportaffärer. De privata bankerna innehar alltid huvudrollen i arrangemangen av finansiering av exportaffärer, medan Finnvera har rollen som borgensman.

Även Fintra och Internationella Handelskammaren ICC är samarbetspartner i programmet.

Ansökningstiden till programmet Finansiering av exporthandel är 17.1–24.2.2012. I det första programskedet söks medelstora företag som tillverkar investeringsprodukter, exempelvis maskiner, utrustning eller produktionslinjer. Mer information om programmet och en ansökningsblankett på finska finns på Finnveras webbplats www.finnvera.fi (Vienti > Vientikaupan rahoitus -ohjelma).

Ytterligare information:
affärsområdesdirektör Annamarja Paloheimo, tfn 020 460 7267
finansieringschef Erno Ihto, tfn 020 460 7295