Content Section
Tiedotteet

Finnvera tutustuttaa pk-yrityksiä vientikaupan rahoitukseen

Haku Vientikaupan rahoitus -ohjelmaan alkaa

Finnvera tarjoaa yhteistyössä pankkien kanssa suomalaisille pk-yrityksille uudenlaisen mahdollisuuden tutustua viennin rahoitusjärjestelyihin. Vientikaupan rahoitus -ohjelma on tarkoitettu pk-yritykselle, joka harjoittaa aktiivista suoraa vientiä. Ohjelma on käytännönläheinen ja yrityksen omiin vientikauppoihin keskittyvä.

Yritykset valitaan hakemusten perusteella, ja ensimmäisessä vaiheessa ohjelmaan voidaan ottaa noin 15 hakijaa. Ohjelma soveltuu pk-yritykselle, jonka liiketoiminta on kannattavaa ja terveellä pohjalla. Yrityksellä on jo kokemusta viennistä ja se haluaa kasvaa suoraa vientiä lisäämällä. Lisäksi yritys uskoo, että asiakasrahoitusratkaisuilla on mahdollista parantaa kilpailukykyä vientimarkkinoilla.

Kansainvälisillä vientimarkkinoilla rahoitus on yksi tekijä, jolla valmistajat kilpailevat tilauksista. Jos samaa kauppaa tavoittelee kaksi tasaväkistä yritystä, rahoitus voi ratkaista toimittajan.

– Finnvera tarjoaa yhteistyössä pankkien kanssa pk-yrityksille aktiivisesti viennin rahoitusratkaisuja. Uusi ohjelma on yksi keino, jolla pk-yritykset voivat saada tietoa vientikauppojen rahoitusmahdollisuuksista ja löytää samalla itselleen sopivia rahoitusratkaisuja, Finnveran pk-ja kansainvälistymisrahoituksesta vastaava liiketoimintajohtaja Annamarja Paloheimo toteaa.

Ohjelman avulla halutaan parantaa pk-yritysten valmiuksia hankkia rahoitusta vientikauppoihin ja lisätä sitä kautta vientiä. Keskeisintä ohjelmassa on konkreettisiin vientikauppoihin liittyvä yhteistyö yrityksen, tämän pankin ja Finnveran kesken. Yksityiset pankit ovat aina pääosassa vientikauppojen rahoituksen järjestämisessä, kun taas Finnvera toimii järjestelyissä takaajana.

Ohjelman yhteistyökumppaneina ovat myös Fintra ja Kansainvälinen kauppakamari ICC.

Vientikaupan rahoitus -ohjelman haku alkaa 17.1.2012 ja päättyy 24.2.2012. Ensimmäisessä vaiheessa ohjelmaan haetaan keskisuuria yrityksiä, jotka valmistavat investointitavaroita kuten esimerkiksi koneita, laitteita tai tuotantolinjoja. Lisätietoa ohjelmasta ja hakemuslomake löytyvät Finnveran internet sivuilta www.finnvera.fi/Vienti/Vientikaupan-rahoitus-ohjelma .

Lisätiedot:
liiketoimintajohtaja Annamarja Paloheimo, puh. 020 460 7267
rahoituspäällikkö Erno Ihto, puh. 020 460 7295