Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Enkät: Endast hälften av SMF-företagen följer aktivt utvecklingen av företagets värde

19.04.2016

Hälften av företagens beslutsfattare följer utvecklingen av företagets värde. Något under hälften av SMF-företagen har förberett sig på ägarbyten. Detta framgår av en enkät som skickats ut till SMF-företagare.

Årligen når tusentals företag det skedet i sin livscykel när det blir aktuellt med ägarbyte. Trots detta saknas planer för ägarbytet i mer än hälften (56 procent) av små och medelstora företag. Företag med den minsta omsättningen och det minsta antalet anställda följer mest passivt utvecklingen av företagets värde.

– Det är dags att vakna upp. Det är mycket viktigt att sköta det egna företaget också i fråga om dess värde och företaget bör utvecklas under hela livscykeln. På detta sätt säkerställer företagaren att företaget är i gott skick när det är aktuellt med ägarbyte, säger Finnveras affärsområdesdirektör Katja Keitaanniemi.

Finnvera, Företagarna i Finland och arbets- och näringsministeriet sammanställer tillsammans SMF-företagsbarometern två gånger per år. I år innehöll enkäten också separat frågor om ägarbyten. Resultaten av enkäten om ägarbyten, som nu offentliggörs, grundar sig på svaren från cirka 6 000 SMF-företag som deltog i barometern våren 2016.

Ett företagsförvärv är ett bra sätt att nå tillväxt

Ett företagsförvärv kan vara ett bra sätt att öka affärsverksamheten. 80 procent av SMF-företagen som deltog i enkäten meddelade ändå att de inte är intresserade av att köpa ett företag eller affärsverksamhet. Kraftigt tillväxtorienterade företag ser dock mer möjligheter och cirka 40 procent av dessa ser ett företags- eller affärsverksamhetsförvärv som ett intressant alternativ.

– Med tanke på tillväxt ger ett köp av ett verksamt företag nya möjligheter och kan också vara ekonomiskt förnuftigare än organisk tillväxt. Att köpa ett företag kan vara ett bra alternativ även för nya företagare, eftersom de då får börja vidareutveckla en idé som redan visat sig fungera, säger vice verkställande direktör Anssi Kujala vid Företagarna i Finland.

En mötesplats för säljare och köpare av företag är webbplatsen Yrityspörssi som upprätthålls av Företagarna i Finland. Den är landets största handelsplats för små företag. Nästan 25 000 intresserade följer sajtens annonser om företagsförvärv varje månad. En nyhet på webbplatsen är basuppgifter om värdebestämning, handelsseder, finansiering och beskattning. Förutom riksomfattande Yrityspörssi finns det också en regional variant som redan är verksam i tio områden.

Ytterligare information:
affärsområdesdirektör Katja Keitaanniemi, tfn 029 460 2888
vice verkställande direktör Anssi Kujala, tfn 0400 567 925

Finnvera erbjuder företagen finansiering då företagsverksamheten inleds, växer och internationaliseras samt som skydd mot exportrisker. Vi stärker finländska företags verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft genom att erbjuda lån, borgen och exportfinansieringstjänster. Finnvera delar risken som är förknippad med finansiering med andra finansiärer. Finnvera är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut, Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fihttps://www.finnvera.fi/Finnvera/Medialle/Medialle

Med sina över 115 000 medlemsföretag är Företagarna i Finland näringslivets största centralorganisation i fråga om medlemsantalet. Företagarna i Finland bevakar Finlands små och medelstora företags intressen. Hälften av medlemsföretagen är ensamföretagare och hälften arbetsgivarföretagare. De sysselsätter omkring 650 000 personer. Företagarorganisationens verksamhet består av 400 lokalföreningar, 20 distriktsorganisationer och 63 branschorganisationer. Mer information: www.yrittajat.fi. www.yritysporssi.fi

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information