Content Section
Nyheter

Finnveras borgen hjälper företag vid mindre finansieringsbehov

Aloittavan yrityksen rahoitukseen ensisijainen tuote on alkutakaus. Yli kolme vuotta toimineen kasvuhakuisen yrityksen pienrahoitus hoituu kätevimmin pktakauksen avulla.
Published date

Våra mikrofinansieringsprodukter, begynnelseborgen och SMF-borgen, hjälper SMF-företag att få finansiering av banken vid mindre investerings-, brukskapital- och produktutvecklingsbehov. I dylika situationer lönar det sig alltid för företagen att vända sig i första hand till sin egen bank eller någon annan som erbjuder finansiering.Banken ansöker om begynnelseborgen och SMF-borgen hos Finnvera för kundens räkning. Vid större finansieringsbehov, eller om dessa borgensprodukter inte i övrigt är lämpliga för finansiering av projektet, kan företaget själv ansöka om Finnveraborgen eller Finnveralån direkt hos Finnvera. Från och med 2.1.2020 är minimibeloppet för Finnveralån 50 000 euro.

Den primära produkten för finansiering av nystartade företag är begynnelseborgen. Mikrofinansieringen av ett tillväxtorienterat företag som varit verksamt mer än tre år sköts behändigt med hjälp av SMF-borgen. Banken som beviljar lånet eller annan finansiär ansöker om dessa borgensåtaganden hos Finnvera för din räkning. Om begynnelseborgen eller SMF-borgen inte är lämpliga för finansiering av ditt projekt, kan du själv ansöka om Finnveraborgen eller Finnveralån direkt hos Finnvera. Minimibeloppet för borgen är 10 000 euro.

Det är enkelt för kunden att ansöka om borgen. Vid begynnelseborgen och SMF-borgen ansöker banken om borgen för din räkning, och borgensbeslutet kommer från Finnvera till och med inom ett dygn.

För ett företag eller en företagare lönar det sig att ansöka om finansiering i första hand via en bank eller annan finansiär. När banken deltar i finansieringen av företaget från första början, har företaget även bättre möjligheter att få fortsatt finansiering i ett senare skede när företaget växer. Finnveras borgen gör det lättare att få finansiering, om företaget inte har de säkerheter som finansiären förutsätter.

Ett tillväxtorienterat företag kan till exempel med SMF-borgen utan säkerheter få banklån upp till 150 000 euro, om finansieringskriterierna uppfylls.

Lån kan ansökas för finansieringsbehov om minst 50 000 euro

När finansieringsbehovet är minst 50 000 euro är det möjligt att ansöka om lån hos Finnvera för företagets driftskapital- och investeringsbehov. Även i det här fallet är den primära finansieringsformen Finnveraborgen. Små finansieringsbehov kan täckas ännu effektivare än tidigare med hjälp av begynnelseborgen och SMF-borgen.

Finnvera har i uppdrag att komplettera finansmarknaden och kommersiella finansiärer. Det finns ett mångsidigt utbud av finansiering och nya typer av finansiärer. Av den orsaken är vårt primära medel för mikrofinansiering beviljandet av borgen.

Det finns skäl att notera att lyftande av minimilånebeloppet gäller lån som beviljas företag, inte Finnveras företagarlån, som är ett personligt lån till företagaren exempelvis för finansiering av ägarbyte eller höjning av aktiekapitalet.

Dela sidan: