Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Finnveras återfinansieringsgaranti främjar exportfinansieringsarrangemangen

24.04.2015

Finnvera kan nu garantera återfinansieringen av en exportkredit som banken beviljat köparen. Detta arrangemang främjar kapitalanskaffningen i anslutning till exportfinansiering. Ändringen i lagen om statliga exportgarantier träder i kraft den 1 maj 2015.

I återfinansieringsgarantin är det fråga om den garanti som gäller finansiering av en separat exportkredit som köparen beviljats för att ordna finansieringen av exportaffärer. Finnvera kan bevilja garantin till exempel till en institutionell placerare som återfinansierar en exportkredit som banken beviljat.  Garantin kan också utnyttjas i finansieringsarrangemangen för inhemska, exportfrämjande investeringar. Garantin gäller för det mesta en exportkredit, men den kan också användas i en situation där banken återfinansierar fler än en av sina exportkrediter.

– Ibruktagandet av den nya garantin främjar verksamheten på finansmarknaden och den privata exportfinansieringen. Med hjälp av garantin kan bankerna finansiera en del av sina export- och fartygskrediter genom att skaffa de erforderliga medlen på marknaden med hjälp av återfinansieringsgarantin. Garantiarrangemanget minskar också vårt eget behov av kapitalanskaffning, konstaterar verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Med hjälp av garantin görs Finlands exportfinansieringssystem ännu konkurrenskraftigare. Motsvarande arrangemang är redan i bruk i flera av våra kontrolländer, till exempel i Tyskland, Danmark och Holland.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +29 460 2400

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information