Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Expertföretag inom den utbyggda miljön, Rapal, ut i världen med Team Finland LetsGrow

19.11.2014

Rapal söker efter stark internationell tillväxt på flera marknader. Finansieringsprogrammet Team Finland LetsGrow bidrar till att påskynda tillväxten.

Rapal som grundades i början av 1990-talet är ett programvaru- och expertföretag som har specialiserat sig på utveckling av en mångsidig arbets- och livsmiljö. Bolaget, som helt och hållet ägs av personalen, hjälper företag att utveckla sin arbetsmiljö så att den motsvarar förändringarna i arbetet, att spara kostnader kring verksamhetslokaler och att utarbeta tillförlitliga kostnadskalkyler för infrabyggande.

Ett modernt arbete är oberoende av platsen, vilket de nuvarande verksamhetslokalerna inte nödvändigtvis är planerade för. I bästa fall kan Rapal bidra till ett en trefaldig win-situation uppstår. Arbetstagaren kan fritt bestämma vilken plats som är bäst för honom eller henne att arbeta på, företaget sänker kostnaderna för verksamhetslokaler och belastningen på miljön minskar i takt med att arbetsresorna minskar.

”Rapals mål är att genom programvaror och experttjänster bedöma och fastställa effekterna av utvecklingen av arbetsmiljön i pengar, kolfotspår och personalens belåtenhet och välfärd”, berättar vd Tuomas Kaarlehto.

Tillväxt i USA och Mellaneuropa

Rapal söker internationell tillväxt inom finansieringsprogrammet Team Finland LetsGrow, där Finnvera erbjuder ett lån utan säkerhet, Tekes finansiering för anskaffning av experttjänster och Finpro rådgivning i internationaliseringsfrågor.

”Vi har kassaflödet och det egna kapitalet i skick. I balansräkningen har sparats pengar för att komma in på nya marknader. Finnveras lån utan säkring som vi fått via LetsGrow är emellertid ett utmärkt sätt att dela de risker som förknippas med internationalisering och skapa spelrum, särskilt under ekonomiskt svåra tider. Med Tekes finansiering har vi bland annat gjort en marknadsundersökning i Mellaneuropa och Kina.”

Rapals kontor är beläget i Alberga i Esbo och dotterbolaget i San Francisco i USA. Koncernen har sammanlagt cirka 70 anställda. Omsättningen har kontinuerligt ökat efter att företaget grundades och den årliga tillväxttakten rör sig kring 15 procent. Företagets kundkrets utgörs av den offentliga förvaltningen och storföretag inom olika sektorer. Det kaliforniska dotterbolagets största kund är bioteknologiföretaget Genentech.

”USA är den viktigaste marknaden för oss. Den kan vara en svår marknad, men är utan vidare även den mest lukrativa. Vi utreder som bäst våra möjligheter i Mellaneuropa eftersom vi tror att våra produkter har en klar marknad där.”

www.letsgrow.fi

Kaj Nordgren, Tekes
Foto: Rapal

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information