Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Den nya samarbetsmodellen förbättrar möjligheterna för små exportaffärer att få finansiering

11.04.2013

Finnvera har förnyat återförsäkringsavtalet med Luxemburgs exportgarantiinstitut Office du Ducroire (ODL) från år 2000 så att finansieringsmöjligheterna för små exportaffärer förbättras. Northstar Europe S.A. i Luxemburg, som är specialiserad på finansiering av små europeiska exportaffärer, kan nu tack vare Finnveras och ODL:s avtalsförändring finansiera även finländska företags exportaffärer.

Finnvera har mycket fungerande exportgarantiprodukter för borgen av små exportaffärer, men tillgången till finansiering har varit svag utifrån den kundrespons som Finnvera fått. Northstar Europe har identifierat problemen i tillgång till finansiering i en större skala och har specialserat sig på finansiering av små exportaffärer. Som främsta borgensman i finansiering beviljad av Northstar Europe fungerar ODL. Finnvera kan återförsäkra en exportgaranti beviljad av ODL och på så sätt möjiggöra finansieringen av finländska företags exportaffärer.

Ett finansieringsarrangemang som är färdig att erbjudas en utländsk köpare förbättrar företags konkurrenskraft i internationella exportaffärer. Lånen som bevilja av Northstar Europe är i regel i storleksklassen 0,5–5 miljoner euro och har en lånetid på högst fem år.

Northstar Europe S.A. är dotterbolag till det kanadensiska företaget Northstar Trade Finance inc. De har ett motsvarande arrangemang med övriga europeiska exportgarantiinstitut. Moderbolaget Northstar Trade Finance har ett morsvarande arrangemang med exportgarantiinstituten i Kanada och USA.

www.northstareurope.eu

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information