Content Section
Nyheter

Året 2014 präglades av händelser i olika riktningar

Uppgifter om Finnveras verksamhet 2014

Början av 2014 var positivare än tidigare, men de politiska kriserna fördunklade utsikterna på nytt. Försiktigheten och väntan till följd av den allmänna ekonomiska situationen inverkade på företagsverksamheten och via kundföretagen på Finnveras verksamhet. Till all lycka meddelade flera kundföretag att utsikterna vid årsskiftet såg något ljusare ut.

Finansmarknaden i Finland fungerade bättre än vad man kunde sluta sig till av enskilda ställningstaganden, men den var ändå exceptionellt polariserad 2014. Särskilt relativt små företag uppgav sig ha svårt att få finansiering om företagets balansstruktur försvagats. Efterfrågan på exportfinansiering var fortsättningsvis hög.  Finnvera fick ökade möjligheter att finansiera företag både via lagändringar och statsrådets beslut särskilt under andra hälften av 2014.

- Finland behöver nya företag och nya tillväxtföretag och vi möjliggör sådana succéhistorier genom våra förbättrade finansieringsmöjligheter, säger verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Driftskapital behövdes

Finnveras finansiering till SMF-företag uppgick 2014 till sammanlagt 1,0 miljard euro, vilket var ungefär en femtedel mer än 2013. En av orsakerna till ökningen var att tidigare beviljade finansieringar omorganiserades. Största delen, 49 procent, av den beviljade finansieringen var finansiering av driftskapital. Finansiering för företagsarrangemang och investeringar behövdes mindre än föregående år. Branscherna som fick mest finansiering var industrin, affärslivets tjänster samt handel och konsumenttjänster.

Ansvarsstocken för SMF-finansiering uppgick vid utgången av 2014 till 2,8 miljarder euro.

Antalet exportgarantiofferter ökade

Antalet offererade garantier ökade med ungefär hälften jämfört med föregående år och uppgick nu till 5,0 miljarder euro. Tillväxten påverkades av att en del av avtalsförhandlingarna som gällde exportaffärer och som ännu pågick föregående år slutfördes 2014.

Av de offererade garantierna gällde 88 procent traditionella finländska branscher inom kapitalvaruexport, till exempel varvsindustrin, telekommunikation och skogsindustrin. Jämfört med föregående år ökade antalet offerter till industriländer och Latinamerika mest. Deras andel uppgick till sammanlagt 86 procent.  De största garantibeloppen offererades till Förenta Staterna, Finland och Tyskland.

Ansvarsstocken inom exportfinansieringen var 12,2 miljarder euro vid utgången av 2014.

Ytterligare information:

verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 029 460 2400

Finnvera publicerar sitt bokslut för 1.1–31.12.2014 den 27 februari 2015 och sin årsberättelse vecka 11.