Etsi Finnverasta

Uutiset

Edellinen sivu

Erisuuntaisten tapahtumien vuosi 2014

28.01.2015

Tietoja Finnveran vuoden 2014 toiminnasta

Vuosi 2014 alkoi aiempaa myönteisemmissä merkeissä, mutta poliittiset kriisit sumensivat näkymiä uudelleen. Yleisestä taloustilanteesta johtuva varovaisuus ja odottelu heijastuivat yritystoimintaan ja asiakasyritysten kautta Finnveran toimintaan. Onneksi useiden asiakasyritysten kertomat näkymät näyttivät vuoden vaihteen kohdalla jälleen hieman parantuneen.

Rahoitusmarkkinat Suomessa toimivat paremmin kuin yksittäisistä kannanotoista voisi päätellä, mutta olivat kuitenkin poikkeuksellisen polarisoituneet vuonna 2014. Erityisesti pienehköt yritykset kertoivat rahoitusvaikeuksista, jos yrityksen taserakenne oli heikentynyt. Viennin rahoituksen kysyntä pysyi korkealla tasolla.  Finnveran mahdollisuuksia rahoittaa yrityksiä nostettiin sekä lakimuutoksin että valtioneuvoston päätöksin erityisesti vuoden 2014 loppupuoliskolla.

- Suomi tarvitsee uusia yrityksiä ja uusia kasvuyrityksiä, ja näiden menestystarinoiden syntymistä mahdollistamme parantuneilla rahoitusmahdollisuuksillamme, toimitusjohtaja Pauli Heikkilä toteaa.

Käyttöpääomaa tarvittiin

Finnvera rahoitti vuonna 2014 pk-yrityksiä yhteensä 1,0 miljardilla eurolla, joka oli noin viidenneksen enemmän kuin vuonna 2013. Kasvuun vaikutti osaltaan aiemmin myönnettyjen rahoitusten uudelleenjärjestelyt. Myönnetystä rahoituksesta suurin osa eli 49 prosenttia oli käyttöpääoman rahoittamista. Yritysjärjestelyihin ja investointeihin tarvittiin rahoitusta edellisvuotta vähemmän. Eniten rahoitetut toimialat olivat teollisuus, liike-elämän palvelut sekä kauppa ja kuluttajapalvelut.

Pk-rahoituksen vastuukanta oli vuoden 2014 lopussa 2,8 miljardia euroa.

Vientitakuutarjousten määrä kasvoi

Annettujen takuutarjousten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin puolella 5,0 miljardiin euroon. Kasvuun vaikutti se, että osa vientikauppoihin liittyvistä, edellisenä vuonna kesken olleista sopimusneuvotteluista saatiin päätökseen vuonna 2014.

Tarjotuista takuista 88 prosenttia koski Suomen pääomatavaraviennin perinteisiä toimialoja, kuten laivanrakennusteollisuutta, telekommunikaatiota ja metsäteollisuutta. Eniten edellisvuoteen verrattuna kasvoivat teollisuusmaihin ja Latinalaisen Amerikan maihin annetut tarjoukset, joiden osuus oli yhteensä 86 prosenttia.  Suurimmat määrät takuita tarjottiin Yhdysvaltoihin, Suomeen ja Saksaan.

Viennin rahoituksen vastuukanta oli vuoden 2014 lopussa12,2 miljardia euroa.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 029 460 2400

Finnvera julkaisee 1.1.–31.12.2014 tilinpäätöksen 27.2.2015 ja vuosikertomuksen viikolla 11.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot