Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Ändringar i villkoren för återfinansiering

09.10.2009

Sedan början av året har Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredit Ab kunnat erbjuda krediter i enlighet med återfinansieringsmodellen. De banker som ger finansiering för export kan överföra köparkrediter eller delar av dessa till Exportkredit för finansiering. På grund av krisen på finansmarknaden tillämpas återfinansieringsmodellen som tillfälligt har tagits i bruk under åren 2009–2010.

Arbets- och näringsministeriet har ändrat villkoret om den s.k. marknadsbristen som anknyter till återfinansieringen. Hittills har de exportörer som har ansökt om återfinansiering varit tvungna att ge en utredning om varför de inte har fått finansiering för sina exportprojekt av privata finansiärer. Efter ändringen år 2009 anses marknadsbrist råda utan separat bevis.

Samtidigt höjdes räntorna på finansieringen, både den fasta och rörliga räntan, och återbetalningstiden för krediten för vattenprojekt och projekt för förnybar energi förlängdes till maximalt 18 år i enlighet med ändringen i OECD-villkoren.

Genom dessa ändringar förbättras de finländska exportörernas konkurrenskraft. Exportkredit kan återfinansiera exportprojekt för högst 3,7 miljarder euro åren 2009–2010. Till och med september uppgick den beviljade återfinansieringen till 0,5 miljarder euro. Finlands Exportkredit lånar de nödvändiga medlen för återfinansiering av Statskontoret.

− Användningen av den tillfälliga återfinansieringen för export har legat på en låg nivå, eftersom de ursprungliga villkoren har varit väldigt dyra jämfört med villkoren i konkurrentländerna och antalet nya kapitalvaruaffärer som ingicks i år har varit exceptionellt litet, säger TopiVesteri, styrelseordförande för Finlands Exportkredit.


Ytterligare information:
verkställande direktör Jyrki Wirtavuori, tfn 020 460 3502/Finlands Exportkredit Ab
direktör Mikael Nordgren, tfn 020 460 3507/Finlands Exportkredit Ab

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information