Sijoittajille

Sisällysluettelo

Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoittaja. Se tarjoaa suomalaisille pk-yrityksille lainoja ja takauksia sekä vientiyrityksille vientitakuita ja vientiluottojen rahoitusta. 

Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). Finnveran toimintaa ohjaa ja valvoo työ- ja elinkeinoministeriö.

Varainhankinta

Finnvera toteuttaa varainhankintaa antolainaustoiminnan rahoittamiseksi ensisijaisesti kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Finnvera pyrkii varmistamaan, että sen varainhankinta on lähteiden ja maturiteetin osalta monipuolista. Tärkeimmät varainhankinnan valuutat ovat EUR ja USD. Pitkäaikaisista veloista pääosa lasketaan liikkeeseen 15 miljardin euron EMTN-velkaohjelman alla. Lyhytaikaista varainhankintaa toteutetaan 3 miljardin euron ECP-velkaohjelman alla. Molempien velkaohjelmien puitteissa liikkeeseen lasketut velat ovat Suomen valtion takaamia.

Luottoluokitukset

Luokittaja Pitkäaikainen Lyhytaikainen
Fitch AA+ F1+            
Moody’s Aa1 P-1