Kapitalinvesteringar

Finnveras kapitalinvesteringsverksamhet har avslutats i enlighet med arbets- och näringsministeriets riktlinjer.

Kapitalinvesteringar

Finnveras kapitalinvesteringsverksamhet har avslutats i enlighet med arbets- och näringsministeriets riktlinjer.

Med ett avtal den 30 september 2021 har Finnvera Abp sålt sitt helägda EAKR-Aloitusrahasto Oy till Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) och förvaltningen av de 23 målföretagen i fondens portfölj har överförts till Tesi. I samma samband överfördes också Finnveras 19,71 procents andel av Innovestor Kasvurahasto I Ky till Tesi.

Fusionen av Finnveras dotterbolag Veraventure Ab, som skötte Finnveras kapitalinvesteringsverksamhet, till moderbolaget Finnvera Abp genomfördes den 31 juli 2022. 

Läs mer:

Veraventure Ab fusionerades med Finnvera den 31 juli 2022
Finnveran pääomasijoitustoiminta siirtyy Tesille (30.9.2021, på finska)

Mer information:

Jukka Suokas, Intressentrelationer, tel. +358 29 460 2525, jukka.suokas(a)finnvera.fi

Dela sidan: