Rahoitusratkaisut

Tarjoamme rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen.

Rahoitusratkaisuja yritystoiminnan eri vaiheisiin

Tarjoamme rahoitusta yritystoiminnan eri vaiheisiin, kuten yrityksen perustamiseen, kasvuun, investointeihin, omistusjärjestelyihin, vientiin ja kansainvälistymiseen. Asiantuntijamme auttavat oikean ratkaisun löytymisessä.

Takaukset

Finnvera turvaa yritysten rahoituksen saatavuutta ensisijaisesti takaamalla muiden rahoittajien myöntämiä lainoja ja takauksia. Yrityksesi voi käyttää myöntämiämme takauksia vakuutena pankeilta tai muilta rahoittajilta saamilleen luotoille ja muille vastuusitoumuksille.

Lainat

Finnveran ensisijainen rahoitusmuoto on takaus, mutta yritys voi hakea lainaa myös suoraan Finnverasta. Myönnämme yritykselle lainaa vain osana sovittua kokonaisrahoitusta, joten neuvottelethan aina rahoitushankkeestasi ensin pankkisi kanssa.

Vientitakuut

Viennin rahoitusjärjestelyt ovat keskeinen osa vientikauppoja ja viennin kilpailukykyä. Yritykselläsi tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet kilpailla kansainvälisillä markkinoilla, joten tarjoamme yrityksellesi vientitakuita luottotappioiden varalta ja viennin rahoitukseen.

Lainat vihreään siirtymään ja digitalisaatioon

Maailma ympärillämme muuttuu. On tärkeää pysyä kehityksessä mukana. Uusien lainojemme avulla vauhditat yrityksesi investointeja kohti vihreämpää ja digitaalisempaa tulevaisuutta.

Vienti- ja alusluotot sekä korontasaus

Vientiluottojen rahoitus helpottaa Suomesta pääomatavaroita ja palveluja ostavien ulkomaisten asiakkaiden rahoitusjärjestelyjä. Finnveran tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy tarjoaa yhdessä Finnveran kanssa vientiyrityksille kansainvälisesti kilpailukykyisiä vienninrahoituspalveluja.