Content Section
Wärtsilä

Wärtsiläs motorkraftverk ombesörjer toppar i energiefterfrågan i Indonesien

Finnvera garanterar en 84,6 miljoner euro kredit för finansieringen av en kraftverksleverans från Wärtsilä till Indonesien. Wärtsilä kommer att leverera totalt 22 stycken W34DF-motorer plus relaterad kringutrustning till kraftverket i Riau.
Sketch of Riau power plant

Finnvera garanterar en kredit för finansieringen av en kraftverksleverans från Wärtsilä till Indonesien. Det garanterade kreditbeloppet är 84,6 miljoner euro med en återbetalningsperiod på 10 år. Garantihållaren är Mizuho Bank, Ltd, medan Finlands Exportkredit (FEC), ett dotterbolag till Finnvera, finansierar bankens kredit åt PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), det indonesiska statliga elbolaget. Detta projekt är redan det femte kraftverket som Wärtsilä levererar till PLN med en bakomliggande Finnveragaranti.

”Konkurrensen mellan exportörer av kapitalvaror är mycket tuff och möjligheten att erbjuda exportfinansiering kan visa sig vara en avgörande faktor för kunden. I anbudsförfarandet gällande kraftverket i Riau var tillgänglighet till långfristig finansiering med uppbackning av ett exportfinansieringsinstitut ett krav från kundens sida, och som i flera tidigare fall gjorde PLN en övergripande bedömning av låneanbudet samt de tekniska och kommersiella offerterna innan man valde leverantör. Detta projekt är ett bra exempel på ett kontrakt där den garanti och den exportkreditlösning som Finnvera och FEC erbjuder utgör en konkurrenskraftig grund för ett långfristigt lån åt kunden, och som spelar en integral del i vårt vinnande koncept”, säger Andreas Back, kundfinansieringsansvarig på Wärtsilä.

”Finnvera och PLN har en lång gemensam historia, och vi har utmärkta erfarenheter från våra tidigare projekt tillsammans. Vi är väldigt glada att återigen kunna bidraga till att finländsk teknologi av världsklass implementeras i Indonesien och därigenom förbättrar energiförsörjningen för det indonesiska folket”, säger Cecilia Saarnia, finansieringschef på Finnvera  

Wärtsilä kommer att leverera totalt 22 stycken W34DF-motorer plus relaterad kringutrustning till kraftverket i Riau. Den nya anläggningen kommer att ha en kapacitet på 200 MW och leverera el till det nationella elnätet i Riau och den omkringliggande Sumatraregionen. Sumatra har ett behov av ytterligare tillförlitlig kraftförsörjningskapacitet, och den nya anläggningen kommer främst att köras under tider med hög efterfrågan, som vanligtvis inträffar kvällstid. Kraftverket kommer att vara beläget nära byn Balai Pungut och inom ett befintligt kraftverkskomplex. Efter färdigställandet kommer det industriella området att ha en kapacitet på totalt 435 MW.

Miljökonsekvensbedömning och social påverkan del av ansvarsfull finansiering

Ett fossilt kraftverksprojekt som Riau klassificeras i den högsta miljö- och sociala riskkategorin, kategori A. För att utvärdera projektets miljöpåverkan och sociala effekter utsågs en extern konsult, och Finnveras experter besökte byggplatsen och träffade bl.a. företrädare för den lokala byn.

För projektet har utarbetats en miljökonsekvensbedömning i enlighet med den indonesiska lagstiftningen, samtidigt som Finnvera genomförde sin egen due diligence för att bedöma och benchmarka riskerna mot relevanta internationella standarder. En handlingsplan utarbetades på basen av de identifierade skillnaderna, och en extern konsult ska övervaka genomförandet av planen och projektets konformitet med de internationella standarderna.

Exportör: Wärtsilä
Garantitagare: Mizuho Bank, Ltd
Arrangör: Mizuho Bank, Ltd
Kreditgivare: Finlands Exportkredit Ab
Gäldenär: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Indonesia
Köpare: Bagus Karya Limited, Hong Kong och ett konsortium bestående av Bagus Karya, Aecom och Cogindo, Indonesia
Exportvara/projekt: Leverans och installation av 22 Wärtsilä 20V34DF generatorer och relaterad service till ett 200 MW kraftverk som skall byggas i Riau, Duri, Indonesia.
Land till vilket varan exporteras: Indonesien
Garanterat belopp: 84,6 miljoner euro
Maturitet: 10 år
Projektkategori: A
Miljö- och social påverkan: Finnveras miljöbedömning gällande ett nytt motorkraftverk vars drivmedel är gas. Huvudfokus i bedömningen låg på utsläpp och buller som uppstår i produktionen av elektricitet från kraftverket, samt den närliggande bosättningens önskemål och förväntningar. Även biodiversiteten var central i bedömningen.
Tillämpade internationella standarder: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
Kontakt: environment(at)finnvera.fi
Uppgifterna publicerade: 23.4.2020

Dela sidan: