Content Section
Wärtsilä

Wärtsilän moottoreilla tasataan sähkön kysyntäpiikkiä Indonesiassa

Finnvera takaa 84,6 miljoonan euron ostajaluoton, jolla rahoitetaan Wärtsilän kaasuvoimalaitostoimitusta Indonesiaan. Wärtsilä toimittaa yhteensä 22 W34DF dual fuel -moottoria apulaitteineen Riaun voimalaitokseen.
Luonnos Riaun voimalaitoksesta

Finnvera takaa ostajaluoton, jolla rahoitetaan Wärtsilän kaasuvoimalaitostoimitusta Indonesiaan. Taattavan luoton määrä on 84,6 miljoonaa euroa ja takaisinmaksuaika on 10 vuotta. Takuun edunsaaja on Mizuho Bank, Ltd, jonka Indonesian valtio-omisteiselle sähköyhtiölle PT Perusahaan Listrik Negaralle (Persero) (PLN) järjestämän luoton rahoittaa Finnveran tytäryhtiö Suomen Vientiluotto. Hanke on jo viides Finnveran takaama Wärtsilän voimalaitostoimitus PLN:lle

– Pääomatavaroiden vientikaupassa kilpailu laitetoimittajien välillä on erittäin tiukkaa, ja mahdollisuus tarjota vientiluottorahoitusta saattaa olla ratkaiseva tekijä toimittajien valinnoissa. Indonesiassa, pitkäaikainen vientiluottorahoitus oli PLN:lle ehdoton vaatimus Riaun tarjouskilpailussa, ja samoin kuin useissa aiemmissakin hankkeissa PLN arvioi ostajaluotto- ja voimalaitostarjoukset yhtenä kokonaisuutena valitessaan voimalaitostoimittajan. Tämä hanke on hyvä esimerkki kaupasta, jossa Suomesta tarjottava takuu- ja vientiluottoratkaisu mahdollisti pitkäaikaisen ostajaluoton kilpailukykyiseen hintaan ja auttoi osaltaan meitä voittamaan kaupan, toteaa Wärtsilän rahoituspäällikkö Andreas Back.

– Finnveralla on jo neljän aiemmin taatun samankaltaisen hankkeen kautta erittäin hyvät kokemukset ja pitkä historia PLN:n kanssa. Olemmekin todella tyytyväisiä siitä, että olemme jälleen mukana yhdessä uudessa hankkeessa edesauttaen osaltamme suomalaisen maailmanluokan teknologian hyödyntämistä Indonesian sähköntuotannossa, sanoo Finnveran rahoituspäällikkö Cecilia Saarnia.

Wärtsilä toimittaa yhteensä 22 W34DF (dual fuel) -moottoria apulaitteineen Riaun voimalaitokseen. Voimalaitoksen teho on 200 MW ja se tulee tuottamaan sähköä kansalliseen sähköverkkoon Riaun ja Sumatran alueelle. Riau-voimalaitos rakennetaan Indonesiassa Sumatran saarella, Riaun maakunnassa sijaitsevaan Balai Pungut -kylään olemassa olevalle voimalaitosalueelle. Alueella tarvitaan lisää luotettavaa sähköntuotantokapasiteettia ja nyt rakennettava laitos on tärkeässä roolissa varsinkin iltaisin sähkön päivittäisen kysyntäpiikin hallitsemiseksi. Voimalaitosalueella sijaitsee jo 235 MW:n edestä voimalaitoskapasiteettia, joten voimalaitoskompleksin kokonaiskapasiteetti nousee 435 MW:iin.

Ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset arvioidaan osana vastuullista rahoitusta

Kyseessä olevan kaltainen voimalaitoshanke kuuluu ympäristö- ja sosiaaliriskien luokituksessa korkeimpaan A-kategoriaan. Hankkeen ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten ja riskien selvittämisessä käytettiin apuna konsulttiyhtiötä, mutta Finnveran edustajat kävivät myös hankekohteessa mm. kuulemassa lähiyhteisöjen edustajia. Hankkeesta on tehty Indonesian lainsäädännön vaatima ympäristövaikutusten arviointi.

Finnveran huolellisuusvelvoitteen mukaisesti vaikutuksia ja riskejä verrattiin myös Finnveran soveltamien kansainvälisten standardien vaatimuksiin. Havaittujen puutteiden korjaamiseksi laadittiin toimintasuunnitelma, jota noudattamalla hankkeen on tarkoitus saavuttaa paikallisen sääntelyn lisäksi myös kansainvälisen tason vaatimukset. Riippumaton konsultti valvoo toimintasuunnitelman toimeenpanoa sekä hankkeeseen sovellettavien standardien noudattamista.

Viejä: Wärtsilä
Takuun haltija: Mizuho Bank, Ltd
Järjestäjä: Mizuho Bank, Ltd
Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy
Luotonsaaja: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Indonesia
Ostajat: Bagus Karya Limited, Hong Kong ja konsortio KSO Bagus Karya Aecom Cogindo, Indonesia
Vientikauppa/hanke: 22 Wärtsilä 20V34DF generaattoreiden, lisälaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden toimitusta ja asennusta 200 MW:n kaasumoottorivoimalaitokseen, joka rakennetaan Riauhun, Duriin, Indonesiaan.
Vientikaupan kohdemaa: Indonesia
Taattu määrä: 84,6 miljoonaa euroa
Luottoaika: 10 vuotta
Hankeluokka: A
Ympäristö- ja sosiaalisia tietoja hankkeesta: Finnveran hankearvio koski uutta kaasumoottorivoimalaitosta. Tärkeimmät näkökohdat hankearviossa olivat voimalaitoksesta aiheutuvat melu- ja ilmanpäästöt, lähiyhteisön odotusten sekä valitusten huomiointi sekä mahdolliset vaikutukset alueen biodiversiteettiin.
Käytetyt kansainväliset standardit: IFC Performance Standards sekä soveltuvat EHS Guidelines
Finnveran yhteystieto: environment(at)finnvera.fi
Tiedot julkaistu: 23.4.2020

Jaa sivu: