Content Section
Valmet

Valmets leverans av kartonglinje är ett av Finnveras första projekt i Kina som hänför sig till täckandet av företagsrisk

Valmet levererar en produktionslinje för OptiConcept M ytterförpackningskartong till Liansheng Paper Industry Longhai Co Ltd. i Kina. Projektets framgångsrika finansieringsarrangemang ger Valmet bättre möjligheter till nya affärer med samma köpare och är ett bra exempel på kinesiska företags växande intresse för internationell finansiering.
valmetin kartonkilinjatoimitus on finnveran ensimmaisia yritysriskin kattamiseen liittyvia hankkeita kiinassa

Krediten om 30 miljoner euro som erbjuds det kinesiska köparföretaget beviljas av tyska DZ Bank AG. Beviljandet av krediten och därigenom själva köpet blir möjligt tack vare den köparkreditgaranti som Finnvera beviljar krediten och som täcker 95 procent av kreditbeloppet och överför risken i samband med finansieringen från banken till Finnvera.

Kartonglinjen som levereras är det kinesiska bolagets sjätte moderna linje i samma fabriksområde i Zhangzhou i provinsen Fujian. Linjen bidrar till att underlätta det globala avfallsproblemet, eftersom de fiberbaserade förpackningsmaterialen som tillverkats helt och hållet av återanvändbara material ersätter plast som förpackningsmaterial och kan efter slutanvändningen återanvändas i sin helhet på nytt.

Efterfrågan på exportgarantier har börjat öka i Kina

Kina är ett viktigt exportland för finländska företag, men Finnvera har inte tidigare mottagit många ansökningar om exportgarantier för affärer som riktar sig till Kina. I Kina har man traditionellt föredragit kortfristig belåning som har varit lätt att få av de lokala bankerna. Efterfrågan på exportgarantier har dock vuxit under de senaste tiderna och samtidigt har föremålet för ansvaret förskjutits från bankrisk i riktning mot företagsrisk.

Exportör: Valmet Technologies Oy
Garantitagare: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Kreditgivare: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Köpare och kredittagare: Liansheng Paper Industry (Longhai) Co., Ltd
Exportvara/projekt: Kartongmaskin
Land till vilket varan exporteras: Kina
Garanterat belopp: EUR 30 miljoner
Maturitet: 10 år
Projektkategori: B
Miljöuppgifter och sociala uppgifter:
EIA Report for High-grade Cardboard Paper Project of Liansheng Paper Industry (Longhai) Co., Ltd with Annual Production of 0.6 mtpa (PDF)
Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
Kontakt: environment(at)finnvera.fi
Uppgifterna publicerade: 9.10.2019

Dela sidan: