Content Section
Valmet

Valmet levererar utrustning till en textilåtervinningsanläggning i Sverige med Finnveras garanti

Valmet levererar utrustning till Renewcells planerade textilåtervinningsanläggning i Sundsvall, Sverige.
Tehdasalue

Valmet levererar utrustning till Renewcells planerade textilåtervinningsanläggning i Sundsvall, Sverige. Den nya anläggningen kommer att producera 60 000 ton textilfiber per år med möjlighet att öka kapaciteten i framtiden. Genom sin patenterade process kan Renewcell återvinna cellullosabaserat textilavfall, som bomulls- och viskoskläder, till dissolvingmassa och åter till ett nytt textilmaterial. Den nya anläggningen kommer at bli Renewcells första fabrik i industriell skala. Renewcells Ortviken-anläggning är planerad att börja producera under första halvåret 2022. År 2018 öppnade Renewcell en pilotanläggning i Kristinehamn, Sverige.

Valmet kommer att leverera huvudutrustningen och kan utnyttja breda kompetens inom massa- och pappersteknik för textilåtervinning.

– Hållbar återvinning av textil är i linje med Valmets uppdrag att omvandla förnybara resurser till hållbara resultat. Detta Renewcell-projekt är ett utmärkt exempel på hur massa- och pappersteknik kan användas för textilåtervinning. Projektet kommer att bli en viktig referens inom det nya växande affärsområdet. Vi ser fram emot ett framgångsrikt projektgenomförande och fortsatt samarbete med Renewcell, säger Bertel Karlstedt, chef för affärslinjen Pulp and Energy, Valmet.

– Modeindustrins fruktansvärda påverkan på klimat och miljö kommer bara öka om inte cirkulära material som Circulose® börjar användas i stor skala. Med en pålitlig leverantör med lokal närvaro som Valmet minskar vi uppskalningsrisken och knyter en engagerad partner med branschledande expertis nära oss. Vi ser fram emot att arbeta nära Valmet för att sätta samman ett förstklassigt anläggningskoncept för textilåtervinning som är redo att rullas ut inte bara på Ortviken utan över hela världen, säger Patrik Lundström, vd hos Renewcell.

Finnvera har beviljat en köparkreditgaranti för ett lån på cirka 51 miljoner euro (520 miljoner Svenska kronor). Långivarna är Nordea och Svensk Exportkredit SEK. På grund av projektets startupkaraktär genomfördes finansieringsarrangemanget som projektfinansiering.

Textilåtervinning och hållbart mode värdesätts allt mer i konsumenternas vardag. Ur Finnveras synvinkel var detta ett intressant finansieringsprojekt som kommer att ha en positiv inverkan på miljön när återvinning och återanvändning av textilier blir effektivare. Finansieringen av massabruk är en betydande del av Finnveras finansieringsverksamhet, men dissolvingmassa är en nyare produkt för Finnvera, säger finansieringschef Cecilia Saarnia.

– Vi är glada över att stödja finsk ny, innovativ massateknik. Förhoppningsvis kommer vi att fortsätta se liknande projekt där hållbar utveckling och cirkulär ekonomi spelar en viktig roll, säger Saarnia.

Garantibesittare: Nordea Bank Abp, filial i Sverige
Exportör: Valmet Technologies Oy och Valmet AB
Kreditgivare: Nordea Bank Abp och Aktiebolaget Svensk Exportkredit (publ.)
Köpare och kredittagare: Re:NewCell AB
Exportvara/Projekt: Utrustning och relaterade service till en textilåtervinningsanläggning
Köparens land: Sverige
Kreditbelopp: circa 520 miljoner SEK
Maturitet: 1,5 + 8,5 år
Kategori för miljö- och sociala risker: B

Uppgifter av miljö- och social påverkan (projekt i kategori B): Projektet har positiva miljöeffekter. Projektet främjar cirkulär ekonomi och ersätter användningen av nya naturresurser. De viktigaste punkterna i den miljömässiga och sociala bedömningen var relaterade till råvaruförsörjningskedjan och dess sociala effekter.
Kontakt[email protected]
Uppgifterna publicerade: 14 juli 2021

Dela sidan: