Content Section
Flera exportörer

Torvkraftverk i Rwanda


turvevoimalaitos ruandaan

Arrangör: Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limite
Kreditgivare: Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited
Kredittagare: Eastern and Southern African Trade and Development Bank
Projekt namn och beskrivning: HQ Power IPP, torvkraftverk byggande och samhörande infrastruktur
Project ort och land: Akanyaru Valley, Rwanda
Kredit belopp: USD 50 miljon och garantipremie
Maturitet: upptagning i 3 år och återbetalning i 9 år
Garantitäckning: 100 %
Miljökategori: A
Miljöuppgifter och/eller sociala uppgifter om A-projekt, publiceringsdag 21 januari 2016:
PEAT power plant ES material (ZIP)
Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och applicable IFC EHS Guidelines
Kontakt: environment (at) finnvera.fi
Uppgifterna publicerad: 10.1.2018

Dela sidan: