Content Section
Useita viejiä

Turvevoimalaitos Ruandaan

Finnvera takasi vuonna 2017 kehityspankille lainan, jolla rahoitettiin seitsemän suomalaisen yrityksen vientitoimituksia voimalaitosprojektiin Ruandassa.
turvevoimalaitos ruandaan

Finnvera takasi vuonna 2017 lainan, joka myönnettiin Eastern and Southern African Trade and Development Bank  -kehityspankille. Näillä varoilla kehityspankki rahoitti voimalaitosprojektia Ruandassa, ja varat käytettiin seitsemän suomalaisen yrityksen vientitoimitusten maksamiseen. 

Turve on Ruandassa kotimainen polttoaine, jota maa on päättänyt hyödyntää vähentääkseen kalliimman tuontiöljyn tarvetta sähköntuotannossaan. Rahoituspäätös tehtiin Finnverassa vuonna 2016, rahoitussopimukset solmittiin vuoden 2017 lopussa, ja tiedot on julkaistu Finnveran taatut kaupat -sivulla tammikuussa 2018.

Finnvera on erityisrahoittaja ja Suomen valtion virallinen vientitakuulaitos, joka rahoittaa suomalaista vientiä. Suomessa on turveosaamista ja vientiyrityksiä, jotka toimittivat laitteita Ruandan rakennusprojektiin.

Finnvera luokittelee vientitakuuhankkeet kolmeen hankeluokkaan arvioitujen ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten laajuuden perusteella. Tämä hanke on luokiteltu vaikutuksiltaan laajimpaan luokkaan (A), ja Finnvera on tehnyt tämän mukaisen sosiaalisia ja ympäristöasioita koskevan arvion. Finnveran Ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointiprosessi on kuvattu Finnveran kotisivuilla.

Sivua on täydennetty ja täsmennetty hankkeen kuvauksen osalta 6.2.2021.

Luoton järjestäjä: Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited
Alkuperäinen luotonantaja: Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited
Luotonsaaja: Eastern and Southern African Trade and Development Bank
Projektin nimi ja kuvaus: HQ Power IPP, turvetta polttoaineena käyttävä voimalaitoksen ja tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen
Projektin maa ja sijainti: Akanyaru Valley, Ruanda
Luoton määrä: USD 50 miljoonan ja pääomitettu takuumaksu
Luottoaika: nostoaika 3 vuotta ja takaisinmaksuaika 9 vuotta
Takuukate: 100 %
Hankeluokka: A
Ympäristötiedot A-ympäristöluokan hankkeesta, julkaisupäivä 21 tammikuuta 2016:
PEAT power plant ES material (ZIP)
Käytetyt kansainväliset standardit: IFC Performance Standards sekä soveltuvat IFC EHS Guidelines
Finnveran yhteystieto: environment (at) finnvera.fi
Tiedot julkaistu: 10.1.2018

Jaa sivu: