Content Section
Nokia Solutions and Networks Oy

Telekommunikationsutrustning och -service till Argentina


nokia toimittaa televerkkoja argentiinaan rahoituksella tarkea rooli kaupan syntymisessa

Exportör: Nokia Corporation och/ eller dess dotterbolag
Garantibesittare: JPMorgan Chase Bank, N.A. London Branch
Kreditgivare: Finlands Exportkredit Ab
Arrangör: Banco Santander, S.A. och JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch
Köpare: Telecom Argentina S.A.
Köparens land: Argentina
Exportvara/projekt: Telekommunikationsutrustning och -service
Garanterat belopp: USD 96 miljoner
Maturitet: 7 år
Projektkategori: C
Uppgifterna publicerad: 13.6.2019

Dela sidan: