Content Section
Andritz Oy

Andritzilta mittavat laite- ja palvelutoimitukset sellutehtaalle Brasiliaan Finnveran takuulla

Suomen Vientiluotto Oy on myöntänyt hankkeeseen liittyen brasilialaiselle Suzano S.A.:lle 800 miljoonan dollarin Finnveran takaaman vientiluoton.
""

Sellu- ja paperiteollisuuden teknologioihin erikoistunut Andritz toimittaa brasilialaiselle Suzano S.A.:lle kaikki oleelliset laitteet ja palvelut Brasilian Ribas do Rio Pardoon rakennettavalle Cerradon sellutehtaalle.

Suomen Vientiluotto Oy on myöntänyt Cerrado-hankkeeseen liittyen Suzanolle 800 miljoonan dollarin Finnveran takaaman vientiluoton. Rahoituksen järjestäjäpankkina ja takuun haltijana toimii HSBC Bank plc.

Suzano on maailman johtavia eukalyptussellun tuottajia ja yksi Latinalaisen Amerikan suurimmista yrityksistä. Uuden Cerradon tehtaan on määrä tuottaa vuosittain 2,55 miljoonaa tonnia sellua ja siitä tulee maailman suurin yksittäinen eukalyptussellua tuottava linja. Laitos kasvattaa yhtiön tuotantokapasiteettia noin viidenneksellä. Kaiken kaikkiaan tehdashankkeen arvo on BRL 19,3 miljardia (noin USD 3,7 miljardia) ja se on yksi Brasilian suurimmista käynnissä olevista yksityisen sektorin investoinneista.

Finnvera on vahvasti mukana sellutehdasinvestointien rahoittamisessa, sillä uusi sellutehdas vaatii aina suomalaista osaamista. Andritz kuvaa toimituskokonaisuutensa tuovan merkittävää lisäarvoa ja olevan erittäin resurssitehokas ratkaisu sisältäen johtavaa teknologiaa kaikissa kuidun tuotannon ja kemikaalien talteenoton pääprosessialueissa. Andritzin mukaan tilaus työllistää Suomessa huomattavasti. Vaikutus Helsingissä, Kotkassa, Lahdessa, Varkaudessa ja Savonlinnassa on kaikkiaan 260 henkilötyövuotta.

Hankkeen ympäristö- ja sosiaalisten riskien luokka on A, ja hanketta on verrattu olennaisiin IFC:n Performance standardeihin ja Maailmanpankkiryhmän ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjeistuksiin. Keskeiset korjaamista vaativat toimenpiteet on kirjattu toimenpidesuunnitelmaan, jonka toteuttamisen myötä hankkeen arvioidaan täyttävän annetut edellytykset.

Tiedot rahoituksesta

Luottosopimuksen ja takuusopimuksen allekirjoituspäivä: 1.11.2022
Takuunhaltija: HSBC Bank plc.
Luotonantaja: Suomen Vientiluotto Oy
Viejät: Andritz Oy, Andritz AG ja Andritz Brasil Ltda
Ostaja ja luotonsaaja: Suzano S.A.
Vientituote: Laitteet ja palvelut Cerradon sellutehtaaseen
Viennin kohdemaa: Brasilia
Luoton määrä: 800 miljoonaa dollaria
Luottoaika: 2 + 10 vuotta
Ympäristö- ja sosiaalisten riskien luokka: A
Tiedot ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista: Hankkeen suurimmat ES-riskit liittyvät (i) rakennusaikaisten työntekijöiden määrään alueella (ii) työterveyteen ja –turvallisuuteen (iii) vaarallisten kemikaalien kuljetukseen ja varastointiin (iv) vesi- ja ilmapäästöihin (v) mahdollisiin luontotyyppi- ja biodiversiteettivaikutuksiin (vi) maan hankintaan ja (vii) urakoitsijoiden työntekijöiden työoloihin.

Hankkeesta laadittiin Environmental and Social Due Diligence (ESDD) -raportti, jossa hankkeen ympäristö- ja sosiaalisen johtamisen prosessia ja dokumentointia verrattiin IFC:n ympäristö- ja yhteiskuntavastuustandardien (Performance Standards) vaatimuksiin. Tunnistettujen riskien hallitsemiseksi ja toiminnan saattamiseksi standardien vaatimusten mukaiseksi laadittiin toimenpidesuunnitelma (ESAP). Hankkeen katsotaan täyttävän IFC:n Performance Standardien tavoitteet, kun ESAPiin kirjatut toimenpiteet toteutetaan.

Kansainväliset standardit, joita sovellettu: IFC Performance Standards 1-6 ja olennaiset ympäristö-, terveys ja sosiaaliset ohjeet (EHS Guidelines)
Yhteydenotot: [email protected]
Tiedot julkaistu: 13.1.2023

Jaa sivu: