Content Section
Boliden

Råvarugarantin säkerställer tillgången på koppar för Boliden

Finnvera har beviljat en råvarugaranti för ett lån om USD 250 miljoner kopplat till ett tioårigt avtal gällande årliga leveranser om 75 000 ton kopparkoncentrat till Boliden Commercial AB.
""

Finnvera har beviljat en råvarugaranti för ett lån om USD 250 miljoner kopplat till ett tioårigt avtal gällande årliga leveranser om 75 000 ton kopparkoncentrat till Boliden Commercial AB. Koncentratet kommer att bearbetas i Bolidens smältverk i Harjavalta i Finland.

Projektet kommer att förlänga gruvans livslängd fram till minst år 2041. Efter det avslutade expansionsprojektet kommer gruvan att producera i genomsnitt 110.000 ton koppar och 1 ton guld per år under åren 2023-2030. Projektets kapitalkostnad är ca USD 784 miljoner.

Mantoverde Development Project (”MVDP”) är beläget i Atacama regionen i Chile och omfattar en expansion av en befintlig koppargruva där man bygger en anrikningsanläggning för kopparkoncentrat samt tillhörande anläggningar för att bearbeta kopparsulfat från fyndigheten i Mantoverde. Investeringen kommer att utvidga gruvans nuvarande verksamhet. Under de senaste 25 åren har man producerat kopparkatoder genom att bearbeta kopparoxid från fyndigheten i Mantoverde.

Finansieringen av MVDP innefattar en lånefacilitet om ca USD 572 miljoner. Villkoren för lånet följer sedvanliga projektfinansieringsvillkor och i finansieringen deltar flera ledande internationella banker inom gruvfinansiering samt exportkreditinstitutioner.

Ur Finnveras synvinkel är det fråga om ett A-kategori projekt som, när det gäller ansvarsfull finansiering, alltid förutsätter en omfattande miljö- och socialkonsekvensbedömning. Bedömningen omfattar vanligen frågor gällande styrning och administration, de anställdas arbetsvillkor och rättigheter, miljöutsläpp, markförvärv, påverkan på omgivande samhällen samt naturens mångfald bl.a. Projektet måste uppfylla den lokala lagstiftningens krav som även jämförs med internationella standarder.

Projektets miljömässiga och sociala verkan beskrivs i dokumentet ”The Executive Summary, Mantoverde Development Project EIS, Atacama Region, Chile January 2017, ERM Chile S.A. (PDF)" 

Importör: Boliden Commercial AB, Sverige
Garantitagare: Natixis, Frankrike
Kreditgivar
e: Natixis, BNP Paribas Fortis SA/NV, ING Bank NV, MUFG Bank Ltd. and Société Générale
Kredittagare: Mantoverde S.A., Chile
Projekt och ort där projekt
et är beläget: Mantoverde Sulfide Development Project koppargruva 50 km sydost om Chañaral, Chañaral Province, Chile
Land från vilket varan importeras: Chile
Sammanlag
t kreditbelopp: USD 520 miljoner

Garanterat kreditbelopp: USD 250 miljoner
Garantitäckning: 90%/90%
Garanterad kreditmaturitet: 12 år
Projektkategori: Kategori A

Källa för miljöuppgifter och sociala uppgifter (projekt i kategori A): Grunduppgifter och miljö- och sociala uppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under.MVDP EIS Executive Summary (pdf)” Publiceringsdag: 7.10.2021
Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
Kontakt: environment(at)finnvera.fi
Uppgifterna publicerade 3.3.2021

Dela sidan: