Content Section
Nokia Corporation och/eller dess dotterbolag

Nokia levererar telekommunikationsutrustning och -tjänster till Turkiet


Turk Telekom är såväl Nokias som Finnveras långvariga kund. Nokia har till Turkiet levererat utrustning för såväl mobilnätet som det fasta nätet. Den här gången uppgår finansieringen till 140 miljoner euro och återbetalningstiden för krediten är 8,5 år. BNP Paribas är banken som arrangerar finansieringen och är förmånstagare till den exportgaranti som Finnvera beviljar.
nokia toimittaa telekommunikaatiolaitteita ja palveluja turkkiin

Turkiet är en traditionell exportmarknad för finländska företag. Handeln mellan länderna har gått med klart överskott för Finland, men importen från Turkiet är på uppgång. Finlands export till Turkiet har under de några senaste åren uppgått till över 700 miljoner euro per år.

Turkiet är bland de 15 största exportgarantiansvarsländerna för Finnvera. När Finnvera överväger att bevilja sina exportgarantier beaktar Finnvera utvecklingen av det ekonomiska och politiska läget i Turkiet och eventuella förändringar i de turkiska företagens och bankernas omvärld.

Utsikter för Turkiets ekonomi

År 2018 inverkade den negativa ekonomiska tillväxten i Turkiet, den tydliga nedgången av liran och den snabbare inflationen på de turkiska bolagens investeringsbeslut och därigenom även på de finländska bolagens exporthandel. Exporten mellan Finland och Turkiet har fortsatt att minska under perioden januari–augusti 2019, men importen från Turkiet fortsatte att växa eventuellt till följd av den förmånligare liran.

Turkiets ekonomi visade små tecken på tillväxt och en långsammare inflation i början av hösten 2019. Det kan dock innebära utmaningar att arrangera finansiering för turkiska kundföretag.

Exportör: Nokia Corporation och/ eller dess dotterbolag
Garantibesittare: BNP Paribas Fortis SA / NV
Kreditgivare: BNP Paribas Fortis SA / NV
Arrangör: BNP Paribas Fortis SA / NV
Köpare: Turk Telekomunikasyon A.S.
Köparens land: Turkiet
Exportvara/projekt: Telekommunikationsutrustning och –service
Garanterat belopp: EUR 140 miljoner
Maturitet: 8.5 år
Projektkategori: C
Uppgifterna publicerade: 4.12.2019

Dela sidan: