Content Section
Andritz och Valmet

Leverans av pappersmaskin och olika utrustning till cellulosafabrik i Brasilien

Andritz Inc., Andritz Oy och Valmet Technologies Oy levererar en pappersmaskin och olika utrustning till cellulosafabrik i Brasilien.
 Valmet OptiConcept_M_kraftliner pappermaskin.

Andritz Inc., Andritz Oy och Valmet Technologies Oy levererar en pappersmaskin och olika utrustning till cellulosafabrik i Brasilien. Finnvera och Finnish Export Credit Ltd. har beviljat för leveransen en exportkredit och -garanti.

Läs också:

Moderniseringen och utbyggnaden av en cellulosafabrik i Chile är en av de största investeringarna i cellulosafabriker för närvarande (7.102019)

Exportör: Andritz Inc., Andritz Oy, Valmet Technologies Oy
Garantibesittare: HSBC Bank USA, N.A.
Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd
Arrangörer: HSBC Bank USA, N.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Banco Santander S.A.
Köpare: Klabin S.A.
Köparens land: Brasilien
Exportvara/Projekt: Leverans av pappersmaskin och olika cellulosafabriksutrustning
Garanterat belopp: EUR 217,6 miljoner motsvarande i USD
Maturitet: 2 + 10 år
Projektkategori: A 

Källa för miljöuppgifter och sociala uppgifter (projekt i kategori A):
Grunduppgifter och miljö- och sociala uppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publiceringsdag: 19.8.2019
https://www.finnvera.fi/sites/finnvera.fi/files/imported_files/Relatorio_Ambiental_Preliminar_Puma_II.pdf
Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
Kontakt: environment (at) finnvera.fi
Uppgifterna publicerade: 20.8.2020

Dela sidan: