Content Section
Konecranes

Konecranes levererar 18 kranar till tre europeiska hamnar

Konecranes levererar 18 automatiserade RTG-kranar till tre olika hamnar. Finnvera har beviljat en 26 miljoner euros köparkreditgaranti.
""

Konecranes levererar 18 automatiserade RTG-kranar till tre olika hamnar. Sex kranar levereras till var och en av Gävle hamn i Sverige och hamnarna i Liscont i Lissabon och Leixoes nära Porto i Portugal. Hamnarna har utökats och förnyats och deras kapacitet har ökat. RTG-kranarna, som rör sig på gummihjul, används till att flytta containers i containerterminalerna.

Finnvera har beviljat en 26 miljoner euros köparkreditgaranti med en garantiandel på 95% till Yilport Holdings A.S., som är köparkoncernens moderbolag. Kreditens återbetalningstid är 8,5 år.

Påverkan på och riskerna gällande miljö och sociala frågor har bedömts vara på medelnivå i de investeringar som leveranserna hänför sig till. Miljötillstånd och slutförandet av lagstadgade miljökonsekvensbedömningar har kontrollerats, men ingen omfattande bedömning har gjorts i Finnvera då det är fråga om leveranser till EU-länder.

Garantiinnehavare: ING Bank N.V. 
Arrangör: ING Bank N.V.
Exportör: Konecranes Finland Corporation
Kreditgivare: ING Bank N.V.
Kredittagare: Yilport Holdings A.S.
Köparna: YILPORT Gävle AB; TCL – Terminal de Contentores de Leixoes S.A. ja Liscont - Operadores de Contentores S.A., kredittagarens dotterbolag
Garanterare: Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.
Projekt: 118 automatiserade RTG-kranar
Länder: 3 lokationer, en i Sverige, två i Portugal
Kreditbelopp: cirka 26,2 miljoner euro
Kredittid: 8,5 år
Kreditbelopp garanterat av Finnvera: cirka 26,2 miljoner euro
Garantitäckning: 95 %
Projektkategori: B
Uppgifterna publicerade: 11.6.2021

Dela sidan: