Content Section
Valmet ja Andritz

Finnvera takaa Valmetin ja Andritzin toimituksia Kiinaan

Finnvera on myöntänyt ostajaluottotakuun noin 128 miljoonan euron luotolle, joka liittyy Valmetin ja Andritzin toimituksiin Sun Paperille Kiinaan.
""

Finnvera on myöntänyt ostajaluottotakuun noin 128 miljoonan euron luotolle, joka liittyy Valmetin ja Andritzin toimituksiin Sun Paperille Kiinaan. Alansa suurimpiin toimijoihin Kiinassa lukeutuva Sun Paper investoi yhteensä noin 2 miljardia euroa uuteen greenfield-sellu- ja paperi-integraattiin Etelä-Kiinan Beihaissa. Finnveran takaamat toimitukset liittyvät hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen, joka keskittyy kirjoitus- ja painopaperin tuotantoon.

Saksalainen DZ BANK AG toimii luotonantajana ja järjestäjäpankkina rahoitushankkeessa, jonka ensimmäisessä vaiheessa toimitukset tulevat Suomesta, Ruotsista ja Itävallasta ja toisessa vaiheessa Saksasta.

Finnvera ja DZ BANK ovat tehneet yhteistyötä hankkeen ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa, ja rahoittajien yhteisenä ulkopuolisena itsenäisenä konsulttina on toiminut kansainvälinen yhtiö ERM. Uusi sellu- ja paperitehdas rakennetaan Tieshangangin teollisuusalueelle. Hankkeen merkittävimmät ympäristö- ja ihmisoikeusriskit liittyvät puuraaka-aineen hankintaan, maanhankintaan ja väestönsiirtoon alueelta, ja ne on huomioitu hankkeen ympäristö- ja sosiaalisten asioiden toimenpidesuunnitelmassa. Luottosopimukseen on kirjattu toimenpidevaatimukset ja seuranta, joilla pyritään varmistamaan, että puunhankinta tulee vastaamaan kansainvälisiä standardeja ja että rahoittajat saavat lisätietoja maanhankinnasta ja väestönsiirrosta. Konsulttiselvityksen mukaan maanhankinta, pakkolunastus ja korvaukset on suoritettu paikallisen väestön suostumuksella ja paikallisten lakien mukaisesti. Tehdas saa energian rahoitushankkeen ulkopuolisesta, bioenergialla ja hiilellä käyvästä voimalasta.

”Hankkeen toteutusaikataulu oli tiukka alusta lähtien, mutta se saatiin toteutettua onnistuneesti ajoissa ja ratkaisukeskeisesti huolimatta kaikista odottamattomista haasteista. Onnistumisen edellytys oli laajan sisäisen ja ulkoisen projektiryhmän poikkeuksellisen hedelmällinen yhteistyö – tiimihengellä todella on merkitystä. Kiitos Finnvera!” DZ BANK kommentoi.

""


 

Takuunhaltija ja luotonantaja: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Viejät: Valmet Technologies Oy, Valmet AB, Andritz Oy ja Andritz AG
Ostaja ja luotonsaaja: Guangxi Sun Paper Co., Ltd.
Takaaja: Shandong Sun Paper Co., Ltd.
Vientituote: Laitteet ja palvelut sellu- ja paperitehtaaseen
Viennin kohdemaa: Kiina
Luoton määrä: 128 miljoonaa euroa
Luottoaika: 1 + 10 vuotta
Ympäristö- ja sosiaalisten riskien luokka: A
Tiedot ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista (luokka A): Perustiedot hankkeesta ja tiedot ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista on julkaistu vähintään 30 päivää ennen takuusopimuksen allekirjoitusta. Julkaisupäivä: 30.10.2020: https://www.finnvera.fi/sites/finnvera.fi/files/2020-11/EIA%20Sun%20Paper.pdf
Kansainväliset standardit, joita sovellettu: IFC Performance Standards ja olennaiset ympäristö-, terveys ja sosiaaliset ohjeet (EHS Guidelines)
Yhteydenotot: [email protected]

Tiedot julkaistu: 9.9.2021

Jaa sivu: