Sök i finnvera.fi
Tillbaka

Finnveralån

Finnveralånet (tidigare Investerings- och driftskapitallån) är avsett för nya och redan existerande SMF-företag för att finansiera olika slags investeringar i byggnader, maskiner och utrustning samt för att finansiera behov av driftskapital till följd av företagets expansion.

Finnvera kan finansiera företagsverksamhet inom nästan alla branscher; endast egentligt lantbruk, skogsbruk och grynderentreprenad inom byggnadsbranschen står utanför våra finansieringsmöjligheter.

Finnvera-lånet är avsett för både små och medelstora företag. Företaget kan vara nytt eller redan existerande.

För storföretag kan Finnvera-lånet beviljas bara på särskilda grunder. Ett storföretag är ett företag, där antalet personal är mer än 249 och omsättningen mer än 50 miljoner euro eller balansomslutningen över 43 miljoner euro. Dessutom kan företagets ägarbakgrund och ägande i andra företag inverka på om det är ett SMF-företag eller ett storföretag.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information