Garantin söks av den bank som bekräftat rembursen. Banken kan välja mellan två alternativa rembursgarantiformer: garanti med normal täckningsgrad eller riskfördelningsmodell.

Den normala täckningsgraden för kommersiella och politiska risker är 95 %. Resten utgör bankens självrisk.

I riskfördelningsmodellen är täckningsgraden för kommersiella och politiska risker högst 50 %. Den bekräftande banken bör behålla en självriskandel som Finnvera fastställer och som är minst 15 %. Resten av risken kan banken dela med övriga risktagare.