Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Nya regiondirektörer

19.01.2009

DI, eMBA Asko Saarinen har utnämnts till regiondirektör för Finnvera Abp:s regionkontor i Jyväskylä från och med 1.1.2009 då den nuvarande regiondirektören Pentti Kokkinen går i pension.

Saarinen innehade tidigare tjänsten som regiondirektör för Finnveras regionkontor i Seinäjoki. Tidigare arbetade Saarinen som företagsanalytiker på regionkontoren i Joensuu, Villmanstrand och Jyväskylä samt som utvecklingsdirektör i Kuopio.

Till regiondirekör för Finnvera Abp.s regionkontor i Seinäjkoi har utnämnts magistern i lant- och skogsbruksvetenskaper Kari Hytönen (47) från den 12 januari 2009. Han har senast varit kundansvarig direktör för Nordea Bank Finland Ab:s företagsservice-enhet i Syd-Österbotten. Mailis Eskelä har från den 2 januari 2009 utnämnts till finansieringsassistent vid regionkontoret i Seinäjoki.

Pol.mag. Anders Eriksson har från den 1.12.2008 utnämnts till finansieringsrådgivare och ekon.mag. Jenny Nygård till finansieringsassistent vid Finnveras regionkontor i Vasa.

Vicehäradshövding Tarja Eskelinen har utnämnts till regiondirektör för regionkontoret i Kuopio från och med 16.2.2009.

Eskelinen kommer till Finnvera från Lujatalo Oy, där hon var personaldirektör. Tidigare har hon varit direktör för Minna Canth-institutet vid Kuopio universitet. Dessutom har hon en lång karriär bakom sig inom olika ledningsuppgifter på Nordea, MeritaNordbanken, Merita och Kansallis-Osake-Pankki.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information