Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnveras låneprogram fick AAA-kreditbetyg

03.10.2012

Kreditvärderingsinstituten Moody’s och Standard & Poor’s har bekräftat bästa möjliga kreditbetyg för Finnveras långfristiga Medium Term Note-låneprogram.

Kreditbetyget motsvarar det betyg som finska statens långfristiga upplåning har fått. Moody’s gav Finnvera kreditbetyget Aaa (stabila utsikter) och Standard & Poor’s gav Finnvera AAA (negativa utsikter). Med låneprogrammet skaffar Finnvera medel på marknaden som ska användas för såväl SMF-företagsfinansiering som finansiering av exportkrediter.

Finansieringen av exportkrediter är avsedd för finansieringsarrangemang för kunder som köper finländska kapitalvaror. Systemet bidrar till att trygga de finländska exportföretagens konkurrenskraft, eftersom det oftast också krävs arrangemang av långfristig finansiering för köparen för att en exportaffär ska bli av. Enligt systemet arrangerar en finländsk eller utländsk bank en långfristig kredit på OECD-villkor för köparen. Krediten kan banken sedan överföra till Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredit Ab för finansiering. Finnveras exportgaranti ingår alltid i arrangemanget.

Finnvera har inlett upplåning för finansiering av exportkrediter genom att i går den 2 oktober 2012 underteckna ett Medium Term Note-låneprogram tillsammans med fem banker som har internationell verksamhet. Avsikten är att de första skuldebreven inom ramen för det nystartade programmet ska emitteras på den internationella kapitalmarknaden under hösten. Tidigare, sedan 2009, har ett temporärt system som bygger på statens upplåning tillämpats.

Ytterligare information:

verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +358 29 460 2400
vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn +358 29 460 2676
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn +358 20 460 2458

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information