Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnveras bolagsstämma valde ledamöterna till förvaltningsrådet och styrelsen

13.05.2009

Finnveras bolagsstämma valde vid sitt sammanträde den 7 maj 2009 nya ledamöter till bolagets förvaltningsråd. Bolagets styrelse fortsätter med oförändrad sammansättning.

Finnvera Abp:s ordinarie bolagsstämma valde riksdagsledamot Ville Niinistö, vice häradshövding Kirsi Åkerlund och kontaktperson Tuija Saari till nya ledamöter i förvaltningsrådet.

Som ordförande för förvaltningsrådet fortsätter riksdagsledamot Johannes Koskinen, som första vice ordförande riksdagsledamot Kyösti Karjula och som andra vice ordförande riksdagsledamot Reijo Paajanen. Som ledamöter fortsätter partisekreterare Ulla Achrén, direktör Kaija Erjanti, riksdagsledamot Susanna Haapoja, riksdagsledamot Sinikka Hurskainen, riksdagsledamot Matti Kauppila, arbetskraftspolitisk sakkunnig Leila Kurki, riksdagsledamot Petri Pihlajaniemi, innovationsdirektör Hannele Pohjola, riksdagsledamot Tuomo Puumala, vice verkställande direktör Heikki Ropponen, ordförande Veli-Matti Töyrylä och ordförande Timo Vallittu.

Bolagsstämman beslutade att bolagets nuvarande styrelse fortsätter i sitt uppdrag.

Till styrelseordförande valdes understatssekreterare Kalle J. Korhonen, till första vice ordförande lagstiftningsdirektör Pekka Laajanen och till andra vice ordförande understatssekreterare Pekka Huhtaniemi.

Som ledamöter fortsätter regiondirektör Pirkko-Liisa Hyttinen, direktör Timo Kekkonen, arbetsmarknadsråd Marja Merimaa, näringspolitisk chef Janne Metsämäki och direktör Risto Suominen.

Som suppleanter i styrelsen fortsätter regeringsråd Elise Pekkala och finansråd Kristina Sarjo.

Bolagsstämman fastställde också koncernens och moderbolagets bokslut för tiden 1.1–31.12.2008 och godkände styrelsens förslag till disposition av moderbolagets vinstmedel.

Till ordinarie revisor för Finnvera Abp utsågs KPMG Oy Ab, med CGR Raija-Leena Hankonen som huvudansvarig revisor.

Mer information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 020 460 7321
förvaltningsdirektör Johanna Tuomisto, tfn 020 460 7241

kommunikationsdirektör Leena Jaakkola, tfn 020 460 7232

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information