Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnvera kan vara med och finansiera Rysslandsprojekt

19.08.2014

Finnvera kan fortfarande vara med och täcka den politiska och kommersiella risken i finländska exportörers projekt som är inriktade på Ryssland. Bolaget kan också finansiera behovet av driftskapital till följd av att exporten har försvårats för finländska små och medelstora företag.

Ukrainakrisen har lett till osäkerhet i handeln med Ryssland. De gällande sanktionerna har också inverkat på verksamheten som bedrivs av banker som finansierar handeln. Finnvera följer situationen noggrant.

Finnvera följer de sanktioner som godkänts i EU och bedömer fall för fall utgående från de normala kriterierna möjligheterna att delta i projekt.

För exportaffärer som är inriktade på Ukraina kan garantier inte beviljas för tillfället.

Ytterligare information:
Verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 029 460 2400

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information